Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor Q4 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen hiermee opnieuw een subsidie aanvragen voor hun vaste lasten. 

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt op een paar punten aangepast in het vierde kwartaal van 2020. De aanpassingen op een rij:

 • Alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. Er is tijdelijk geen beperking van SBI-codes. Dit geldt alleen voor het vierde kwartaal, van 1 oktober t/m 31 december 2020.
 • Verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden krijgen eenmalig een opslag bovenop de TVL subsidie. Deze steun is bedoeld om te helpen met de kosten voor voorraad en aanpassingen aan de 1,5 meter afstand. Denk aan voedselvoorraad die bederft, kuchschermen, aanleg en overkapping van een buitenterras voor de winter, etc.
 • Het maximum subsidiebedrag is per 1 oktober 2020 verhoogd naar €90.000 per bedrijf, per 3 maanden. Dat was €50.000 per bedrijf, per 4 maanden.
 • De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is vanaf eind november aan te vragen.
 • Steun voor ondernemers en toeleveranciers aan de evenementenbranche wordt nog uitgewerkt. Het gaat om ondernemers uit de evenementenbranche die in de zomer wel TVL subsidie hebben ontvangen. Maar die door een lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019 een te laag aandeel vaste lasten hebben. Meer informatie volgt op deze website.

Voor de TVL in het vierde kwartaal van 2020 wordt € 833 miljoen beschikbaar gemaakt voor steun aan bedrijven. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL uit.

Algemene informatie over TVL

De TVL-subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die meer dan 30% omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. 

 • De subsidie wordt berekend door het omzetverlies in de subsidieperiode te vermenigvuldigen met een percentage vaste lasten per SBI code en een subsidiepercentage van 50%.
 • Berekening:
  Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x 50%= hoogte subsidie.
 • Het percentage vaste lasten per SBI-code is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) berekend met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
 • Het aandeel vaste lasten van een bedrijf is minimaal € 3.000 per kwartaal. Dat wordt berekend met de normale kwartaalomzet en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
 • Het minimale subsidiebedrag is €750 euro en het maximale subsidiebedrag is € 90.000 per bedrijf, per kwartaal.
 • Het bedrijf stond voor 15 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, maar niet op het huisadres. Op de vestigingseis zijn een paar uitzonderingen.
 • De TVL is opgedeeld in 3 kwartalen. Een ondernemer kan ieder kwartaal een nieuwe aanvraag doen voor TVL. Deze informatie gaat over het vierde kwartaal van 2020.

Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen?

De TVL wordt opgedeeld in 3 kwartalen. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, kunnen voor iedere periode een nieuwe TVL-aanvraag doen bij de RVO.

 • Kwartaal 4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020. TVL is vanaf eind november 2020 aan te vragen tot en met 29 januari 2021. Via RVO.nl kunt u zich inschrijven voor een update over de opening van TVL Q4 2020 
 • Kwartaal 1 2021:  1 januari t/m 31 maart 2021
 • Kwartaal 2 2021: 1 april t/m 30 juni 2021

Kan ik gelijk tot en met het tweede kwartaal 2021 TVL aanvragen?

Nee, dat kan helaas niet. Een bedrijf moet ieder kwartaal via RVO een nieuwe aanvraag voor TVL doen.

Waarom kan ik de TVL voor het vierde kwartaal 2020 pas vanaf eind november aanvragen?

Door de verscherpte coronamaatregelen en verplichte sluiting van de horeca wordt de TVL aangepast en verbreed. Hiervoor is toestemming van het Nederlandse parlement en de Europese Commissie nodig. Ook de verwerking en controle van de TVL moet aangepast worden aan de extra toevoegingen. Op dit moment zitten die werkzaamheden in de laatste fase. Het loket voor TVL Q4 2020 gaat daarna zo snel mogelijk open.

De subsidie wordt berekend vanaf 1 oktober 2020. U kunt zich inschrijven voor updates over TVL via RVO.nl.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf maakt in het vierde kwartaal van 2020 minimaal 30% minder omzet, vergeleken met het vierde kwartaal van 2019.
 • Op basis van de kwartaalomzet in 2019 en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort, blijkt dat het bedrijf minimaal €3.000 euro aan vaste lasten in het kwartaal heeft.
 • Het bedrijf stond op 15 maart 2020 geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en heeft een SBI-code.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Uitzonderingen op de vestigingseis zijn voor enkele horecaondernemingen en ambulante handel:
  • Horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30, 51.10.
  • Markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 476.89.2 en 47.89.9.
  • Taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1.
  • Auto-en motorrijscholen met SBI-code 85.53.
  • Kermisattracties met SBI-code 93.2.12.
  • Binnenvaart (SBI 50.40), zee- en kustvaart (SBI 50.20), goederenvervoer over de weg (SBI 49.41), verhuisvervoer (SBI 49.42), post- en koeriersdiensten (SBI 53.10 en 53.20) bedoeld.
 • Wanneer een bedrijf meerdere SBI-codes heeft voor verschillende activiteiten, telt alleen de hoofdactiviteit voor de TVL en wordt het gehele omzetverlies meegerekend.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • De TVL voor deze periode is tot uiterlijk 29 januari 2021 aan te vragen bij RVO.

Hoe wordt de TVL in het vierde kwartaal van 2020 precies berekend?

 • Subsidie berekening:
  Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x 50%= hoogte subsidie.
 • Met de adviestool TVL van RVO kan een bedrijf alvast berekenen hoe hoog de TVL subsidie ongeveer gaat worden. 
 • Rekenvoorbeeld 1:
  • Bedrijf A maakte in oktober t/m december 2019 €800.000 euro omzet (referentieomzet) en laat dit met de btw-aangifte zien;
  • Bedrijf A verwacht tussen oktober t/m december 2020, 60% minder omzet (€480.000 euro);
  • Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 40%. Op basis van de normale omzet heeft bedrijf A €800.000 x 40% = €320.000 euro aan vaste lasten in het vierde kwartaal. Dat is meer dan €3.000 euro, dus bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL;
  • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed;
  • Berekening: €800.000 x 60% x 40% x 50%= €96.000 euro.
  • Bedrijf A krijgt het maximale bedrag van €90.000 euro met een voorschot van €72.000 euro (80%)
    
 • Rekenvoorbeeld 2:
  • Bedrijf B maakte in oktober t/m december 2019 €20.000 euro omzet (referentieomzet) en laat dit met de btw-aangifte zien;
  • Bedrijf B schat in dat het van oktober t/m december 2020, 50% (€10.000 euro) minder omzet maakt;
  • Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 10%. Op basis van de normale omzet heeft bedrijf B €20.000 x 10% = €2.000 euro aan vaste lasten in het vierde kwartaal. Dat is lager dan het minimum van €3.000, waardoor bedrijf B helaas niet in aanmerking komt voor TVL.

Ik kom nu niet meer in aanmerking voor TVL, waar kan ik dan terecht?

Het kabinet heeft de NOW-regeling voor vergoeding van de loonkosten en de TOZO-regeling voor zelfstandig ondernemers verlengd en aangepast.

Op rijksoverheid.nl/financiële-regelingen vindt u een totaaloverzicht van alle steun voor ondernemers.

SBI codes

In het vierde kwartaal van 2020 (oktober-december) krijgen alle getroffen mkb-bedrijven tijdelijk toegang tot de TVL.Uitgezonderd blijven:

 • krediet- en financiële instellingen (SBI 64, 65 en 66);
 • publiek gefinancierde scholen (SBI 85);
 • holdings (SBI 70.1);
 • huishoudens (SBI 97 en 98);
 • (internationale) overheidsinstellingen (SBI 84 en 99).

Het kabinet heeft dat besloten besloten om de TVL te verruimen, omdat de verscherpte coronamaatregelen veel impact hebben. Ook bedrijven die niet direct werden geraakt, zien hun omzet nu teruglopen door de verscherpte coronamaatregelen.

Door alle SBI-codes tijdelijk toe te laten, worden zij ook geholpen. Om TVL subsidie te krijgen moet een bedrijf ook aan alle andere voorwaarden voldoen. Deze uitbreiding geldt voorlopig alleen voor het vierde kwartaal 2020.

Heb ik nog steeds een SBI-code nodig voor een TVL aanvraag?

Ja. De SBI code wordt gebruikt om de hoogte van de vaste lasten per bedrijf te berekenen. De SBI-code is ook gekoppeld aan de opslag voor gesloten eet- en drinkgelegenheden.

Waar kan ik het percentage vaste lasten voor mijn SBI-code vinden?

De percentages vaste lasten voor alle SBI-codes worden zo snel mogelijk op de website van RVO en in de Staatscourant gepubliceerd.

Met de adviestool TVL van RVO kan een bedrijf alvast berekenen hoe hoog de TVL subsidie ongeveer gaat worden. 

Met mijn SBI-code kreeg ik eerst geen toegang tot de TVL. Kan ik alsnog TVL aanvragen voor juni t/m september 2020?

Nee. Alleen in het vierde kwartaal, van oktober t/m december 2020, krijgen alle SBI-codes toegang tot de TVL. De TVL voor het vierde kwartaal is vanaf eind november tot en met 29 januari 2021 aan te vragen bij RVO.

Krijgen nu alle bedrijven in Nederland toegang tot de TVL?

Nee. Alleen mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers, een vestiging in Nederland, minimaal 30% omzetverlies en minimaal € 3.000 vaste lasten per kwartaal krijgen toegang tot de TVL.

Financiële en kredietinstellingen holdings, publiek gefinancierde scholen, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen zijn uitgesloten van de TVL. Deze voorwaarden blijven hetzelfde. 

Krijgen alle SBI-codes ook toegang tot TVL in de komende kwartalen?

Nee. Dit geldt voorlopig alleen voor het vierde kwartaal van 2020.

Wordt er met de SBI-code nog onderscheid gemaakt tussen de hoofd- en nevenactiviteit?

Nee. In het vierde kwartaal 2020 wordt de TVL subsidie van het hele omzetverlies berekend. Inclusief het omzetverlies van de nevenactiviteit. Een bedrijf kan per kwartaal 1 keer TVL aanvragen.

In de periode juni t/m september 2020 kon een ondernemer op basis van een nevenactiviteit TVL subsidie krijgen over het omzetverlies van de nevenactiviteit, als de SBI-code van de hoofdactiviteit was uitgesloten. In het vierde kwartaal is niet het geval.

Met mijn nevenactiviteit maak ik minimaal 30% verlies, maar over de gehele omzet kom ik daar niet aan. Krijg ik dan nog TVL?

Nee. Een bedrijf krijgt alleen TVL subsidie als het 30% of meer van de omzet verliest. Dat was in de vorige periode ook zo. In het vierde kwartaal van 2020 is alleen de beperking van SBI-codes tijdelijk weg. Hierdoor kunnen meer bedrijven voor hun gehele omzetverlies TVL aanvragen.

Deze subsidie is bedoeld voor grote nood. Een bedrijf dat nog steeds 71% of meer van zijn omzet maakt, heeft ook meer mogelijkheden om de vaste lasten te betalen. 

Bij een omzetverlies van 20% kan een bedrijf nog steeds aanspraak maken op de NOW-regeling voor de loonkosten. Het is helaas niet mogelijk om alle financiële schade door het coronavirus te compenseren.

Ik zie nu dat mijn bedrijf toch in aanmerking komt voor TVL subsidie in de periode juni t/m september 2020. Kan ik die nog aanvragen?

Nee. TVL voor de periode juni t/m september 2020 is niet meer aan te vragen.

Vaste lasten

Hoe worden de vaste lasten van mijn bedrijf berekend?

De vaste lasten van een bedrijf worden berekend met de kwartaalomzet van 2019 en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. De percentages vaste lasten voor alle SBI-codes worden zo snel mogelijk op de website van RVO en in de Staatscourant gepubliceerd.

Rekenvoorbeeld:

 • Bedrijf C had van oktober t/m december 2019 een kwartaalomzet van € 30.000.
 • Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code is vastgesteld op 11%. 
 • Bedrijf C heeft € 30.000 x 11% = € 3.300 vaste lasten in het vierde kwartaal en komt in aanmerking voor TVL. 

Met de adviestool TVL van RVO kan een bedrijf alvast berekenen hoe hoog de TVL subsidie ongeveer gaat worden.

Waarom worden niet mijn werkelijke vaste lasten berekend?

Deze regeling is gemaakt voor meer dan een miljoen ondernemingen. Als de overheid voor ieder bedrijf apart alle vaste lasten moet berekenen en controleren, kan een aanvraag maanden duren en heeft de overheid veel informatie van een bedrijf nodig. Het kabinet wil dat de subsidieaanvraag zo snel mogelijk wordt behandeld en weinig extra administratie van een ondernemer vraagt.

Waarom worden mijn variabele kosten (zoals energie en grondstoffen) niet meegerekend?

Variabele kosten zijn gekoppeld aan de daadwerkelijke activiteiten van een bedrijf. Als een bedrijf door de coronacrisis minder activiteiten heeft, dan zijn de variabele kosten ook minder of vallen ze helemaal weg. Bijvoorbeeld: bij minder evenementen betaalt een ondernemer waarschijnlijk veel minder of helemaal geen vergoeding voor locaties (variabele kosten), maar dan zijn er nog wel kosten voor vast onderhoud, huur en verzekeringen (vaste kosten).

Verhoging maximum subsidiebedrag

Wat betekent de verhoging van het maximum subsidiebedrag?

De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald door het omzetverlies, het percentage vaste lasten en het subsidiepercentage (50%). In de zomer zat daar een maximum aan vast van €50.000 per vier maanden, € 12.500 per maand.

Bedrijven met veel omzetverlies en hoge vaste lasten (kapitaal intensief), kunnen boven dat maximumbedrag uitkomen. Nu de crisis langer duurt, komen zij alsnog in de problemen. Het kabinet heeft daarom vanaf 1 oktober 2020 het maximale subsidiebedrag per kwartaal verhoogd naar € 90.000 per bedrijf. Dat is € 30.000 per maand.

Eenmalige opslag voor Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)

Waarom krijgen eet- en drinkgelegenheden een opslag bovenop de TVL?

De TVL regeling beweegt mee als het slechter gaat. Bij minder omzet, krijgt een ondernemer ook meer subsidie uitgekeerd. Door de verscherpte coronamaatregelen maken eet- en drinkgelegenheden niet alleen minder omzet; ze zijn verplicht gesloten. Gemaakte kosten voor voorraad, aanleg en overkapping van een buitenterras zijn nu niet zomaar terug te verdienen. 

Deze bedrijven krijgen daarom bovenop hun TVL, de eenmalige opslag voor Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Deze geldt voor ondernemers die voor hun hoofdactiviteit zijn geregistreerd onder de SBI-codes:

 • 56.10.1 (restaurants)
 • 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen, etc.)
 • 56.29 (kantines en contractcatering)
 • 56.30 (cafés, discotheken, nachtclubs, etc.)

Event-catering en hotel-restaurants zijn uitgesloten de HVA opslag.

Mijn bedrijf heeft een eet- en drinkgelegenheid als nevenactiviteit. Krijgt deze ook de Horeca Voorraad en Aanpassingen opslag?

Nee. De Horeca Voorraad en Aanpassingen geldt alleen voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden. De eet- en drinkgelegenheid moet wel op 15 maart 2020 in het handelsregister staan als de hoofdactiviteit van het bedrijf. Een voorbeeld:

Een kledingwinkel die de koffiebar in de winkel moet sluiten, krijgt deze opslag niet. Hier valt de eet- en drinkgelegenheid onder de nevenfunctie en kan er onder de hoofdactiviteit nog omzet gemaakt worden.

Hoeveel opslag krijgt een eet- en drinkgelegenheid extra?

Gesloten eet- en drinkgelegenheden krijgen 1 keer 2,8% van hun omzetverlies, bovenop hun TVL in het vierde kwartaal van 2020. De maximale opslag is € 20.000.

Een ondernemer kan de verwachte subsidie alvast berekenen met de adviestool TVL van RVO.

Rekenvoorbeeld:

 • Café D had in oktober t/m december 2019 een omzet van € 90.000 euro (€ 30.000 per maand). 
 • Door de verplichte horecasluiting is de omzet van Café D 75% lager van oktober t/m december 2020.
 • Café D krijgt 1 keer de opslag voor Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Dit is 2,8% van het omzetverlies.
  • Om snel geld uit te keren, zonder dat de ondernemer een extra aanvraag hoeft te doen, wordt de opslag toegevoegd aan de berekening van de TVL.
  • Dat werkt als volgt. Het percentage vaste lasten voor deze SBI-code blijft 25%. Daar komt 1 keer een opslag van 5,6% bovenop (5,6 x 50%= 2,8%).
 • De berekening voor Café D wordt: € 90.000 x 75% x 30,6% x 50% = €10.328 subsidie.
 • Daarvan is:
  • € 8.438 de TVL subsidie voor het vierde kwartaal 2020
  • € 1.890 de eenmalige opslag voor Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Dit is gelijk aan 2,8% van het omzetverlies.
 • Café D ontvangt zo snel mogelijk een voorschot van 80%: € 8.262

Waarom wordt er geen aparte regeling gemaakt voor de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen?

Het is de bedoeling deze opslag zo snel mogelijk te betalen, zonder dat een ondernemer een extra aanvraag hoeft te doen.

Een compleet nieuwe regeling, kost 3 tot 4 maanden. Zo lang kunnen veel ondernemers niet wachten. Een ondernemer zou een nieuwe regeling ook apart moeten aanvragen. Dat wil niemand.

Waar mogelijk worden regelingen alleen aangepast, zodat een ondernemer snel steun krijgt en geen extra aanvragen hoeft te doen.

Krijgen restaurants in hotels, die wel open zijn voor hotelgasten, deze opslag ook?

Nee, de opslag voor Horeca Voorraad en Aanpassingen is alleen voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden met als geregistreerde hoofdactiviteit de SBI-code 56.10.1, 56.10.2, 56.29 of 56.30.

Waar en wanneer is deze Horeca Voorraad en Aanpassingen opslag aan te vragen?

De opslag wordt 1 keer, automatisch toegevoegd aan de TVL-aanvraag van de ondernemer die hiervoor in aanmerking komt. De ondernemer hoeft hier verder niets extra’s voor te doen. TVL voor het vierde kwartaal 2020 is vanaf eind november aan te vragen.

Kunnen eet- en drinkgelegenheden die na 15 maart 2020 zijn gestart, gebruik maken van deze opslag?

Helaas niet. Deze opslag is gekoppeld aan de TVL. De TVL geldt alleen voor bedrijven via voor 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het Handelsregister.

Komt de opslag voor Horeca Voorraad en Aanpassingen bovenop het maximum TVL bedrag van € 90.000?

Ja. Er zit een maximum aan de HVA opslag van € 20.000. Een gesloten eet- en drinkgelegenheid die voor allebei het maximale bedrag krijgt, ontvangt 1 keer in totaal € 110.000 subsidie.

Kan ik deze opslag krijgen als mijn bedrijf in niet in aanmerking komt voor TVL?

Nee. De opslag is gekoppeld aan de TVL subsidie van het vierde kwartaal 2020. Het bedrag wordt automatisch bij de TVL subsidie geteld, voor de horecaondernemers die hiervoor in aanmerking komen.

Moet ik belasting betalen over deze toeslag?

Nee. De TVL subsidie en de toeslag zijn allebei vrijgesteld van belasting.

Heeft deze toeslag effect op andere corona steunregelingen?

Ja, dat kan. De TVL subsidie en de toeslag worden meegeteld als omzet. Dit kan effect hebben op de NOW regeling.

Evenementen

Organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche zijn voor een groot deel afhankelijk van hun omzet in de zomermaanden. Daarmee kunnen zij de stillere wintermaanden overbruggen als er weinig evenementen zijn. Door de corona beperkingen hebben deze ondernemers veel omzet in de zomer gemist. Nieuwe beperkingen verkleinen de kans om de gemiste omzet in de winter goed te maken. Op 27 oktober 2020 heeft het kabinet aangekondigd deze ondernemers extra te steunen.

Het kabinet verwacht hiermee ongeveer 800 bedrijven te helpen.

Waarom is aparte steun nodig voor de evenementenbranche?

Om TVL subsidie te krijgen in het vierde kwartaal 2020, moet een bedrijf onder andere minimaal € 3.000 aan vaste lasten hebben. Dat wordt berekend met:

 • het percentage vaste lasten van de SBI-code;
 • het omzetverlies van kwartaal 4 2020, vergeleken met kwartaal 4 2019 (referentieomzet). 

Voor ondernemers en toeleveranciers aan de evenementenbranche ontstaat daar een probleem. Voor hen is de omzet in het vierde kwartaal altijd lager, omdat de meeste evenementen in het voorjaar en in de zomer zijn. Daarmee komen zij niet aan de grens van € 3.000 euro vaste lasten en krijgen ze geen TVL subsidie, terwijl deze sector veel te leiden heeft onder de coronamaatregelen. Om die reden is een aparte oplossing nodig.

Waarom kan ik de steun voor evenementen nog niet aanvragen?

Het kabinet heeft op 27 oktober 2020 aangekondigd bedrijven in de evenementenbranche te steunen. Om dat mogelijk te maken, is een aparte regeling binnen de TVL nodig. Het maken van een nieuwe regeling kost helaas meer tijd, dan de overige aanpassingen van de TVL. Door te wachten op deze regeling, zou de complete TVL voor het vierde kwartaal 2020 verder vertragen. Dat wil het kabinet niet. 

Om die reden is de steun voor de evenementenbranche nu nog niet aan te vragen. De regeling wordt zo snel mogelijk uitgewerkt en met terugwerkende kracht uitbetaald aan de getroffen ondernemers. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Hoe wordt het subsidiebedrag voor een bedrijf of leverancier in de evenementenbranche precies berekend?

De regeling wordt nog in details uitgewerkt. Voor de evenementensteun moet een bedrijf in ieder geval voldoen aan het volgende:

 • Organisator of toeleverancier van evenementen zijn. Meer uitleg hierover volgt.
 • Heeft in juni t/m september 2020 TVL subsidie gekregen.
 • Kan in het vierde kwartaal van 2020 geen TVL aanvragen, omdat het aandeel vaste lasten te laag is. Dat komt door een lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019.

Meer informatie over de verdere voorwaarden volgt zo snel mogelijk op deze website.

Waar en wanneer kunnen bedrijven uit de evenementenbranche dit bedrag aanvragen?

Dat is nog niet bekend. Deze regeling wordt zo snel mogelijk uitgewerkt. Bedrijven die in aanmerking komen, kunnen de subsidie voor de evenementenbranche straks met terugwerkende kracht aanvragen. Meer informatie volgt zo snel mogelijk. Houd deze website in de gaten.

Afbouw TVL

Wordt de TVL nog afgebouwd?

De TVL beweegt mee met de coronacrisis. Bij minder omzet, krijgt een ondernemer meer subsidie uitgekeerd. Gaat het beter, dan wordt ook het subsidiebedrag lager. Bij nieuwe ontwikkelingen, kijkt het kabinet of er meer nodig is. Zoals de extra subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden.

Nu de coronacrisis langer duurt, wordt het ook belangrijk dat ondernemers zich aan de nieuwe economische situatie aanpassen. Het is de bedoeling dat de TVL-regeling en andere overheidssteun uiteindelijk langzaam afbouwt. Naast financiële steun gaat het kabinet zich ook richten op (om)scholing en het begeleiden van mensen naar nieuw werk. In de komende periode zal daar meer duidelijk over worden.

Hoe wordt de TVL afgebouwd?

Het kabinet kijkt ieder kwartaal of de grens voor het omzetverlies (30%) wordt verhoogd. De nieuwe grens wordt op tijd bekend gemaakt.