Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) startende ondernemers voor Q1 - Gesloten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten voor startende ondernemers (TVL voor startende ondernemers) opende op 31 mei om 09.00 uur en geldt in ieder geval voor Q1 van 2021. Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart met hun onderneming  hadden tot 12 juli om 17.00 uur om TVL aan te vragen. Deze regeling is intussen gesloten. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Subsidie voor vaste lasten

Startende ondernemers in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de subsidievoorwaarden voldoen. De regeling is bedoeld voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Inclusief zzp'ers met een aparte voordeur naar hun werkruimte.

Algemene informatie

De belangrijkste onderdelen van TVL voor starters Q1 2021 op een rij:

 • Het bedrijf heeft zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 ingeschreven in het Handelsregister.
 • De onderneming heeft minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres.
 • Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen. Zoals goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca. Zie voor meer informatie hierover de toelichting onder de algemene informatie van TVL Q1.
 • De subsidie  wordt gebaseerd op het omzetverlies en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de hoofdactiviteit hoort.
 • Een bedrijf moet minimaal € 1.500 vaste lasten hebben per kwartaal. Dit wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
 • Het omzetverlies in Q1 is 30% of hoger, vergeleken met de omzet van Q3 2020.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1500.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 124.999.
 • Bedrijven die na 15 maart 2020 zijn gestart en die een subsidiebedrag vanaf € 25.000 aanvragen, zijn verplicht een verklaring van een deskundige derde, zoals een accountant of een boekhouder, aan te leveren.
 • Startende ondernemingen die verbonden zijn aan 1 of meerdere andere ondernemingen en daarmee onderdeel zijn van een bestaande groep, komen niet in aanmerking voor de TVL voor startende ondernemers. Dochterondernemingen, werkmaatschappijen, nieuwe filialen die onder een aparte BV zijn gestart, en franchisenemers die niet los staan van de franchisegever zijn hier voorbeelden van.
 • Ook financiële instellingen, overheidsbedrijven, bedrijven die failliet zijn of uitstel van betaling hebben aangevraagd bij de rechtbank, komen niet in aanmerking.

Voor de TVL voor startende ondernemers wordt in het eerste kwartaal van 2021 uitgegaan van een bedrag van 90 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL voor starters uit.

TVL Q2

In Q2 krijgen startende ondernemers ook een tegemoetkoming in hun vaste lasten. Zij kunnen dan via de reguliere TVL een aanvraag doen en krijgen, net als in Q1, de mogelijkheid om Q3 van 2020 als referentieperiode te kiezen. TVL Q2 is op 25 juni geopend en sluit op 20 augustus 2021, 17:00 uur.

Wat doet de TVL voor startende ondernemers?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor startende ondernemers is bedoeld om bedrijven te ondersteunen met het betalen van hun vaste lasten, wanneer zij tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart met hun onderneming. De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het omzetverlies in vergelijking met het derde kwartaal in 2020 (juli t/m september), het percentage vaste lasten dat bij de hoofd SBI-code hoort en het subsidiepercentage. 

Veel startende ondernemingen hadden zich op 15 maart 2020 nog niet ingeschreven in het Handelsregister of nog geen omzet in de referentieperiode van de reguliere TVL. Hierdoor kwamen zij niet in aanmerking voor de reguliere TVL. Met deze aparte subsidieregeling kunnen startende ondernemers in Q1 2021 ook subsidie voor hun vaste lasten aanvragen.

Aanvragen kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl.

Wanneer gaat de TVL voor startende ondernemers open?

De TVL voor startende ondernemers was geopend van 31 mei, 09.00 uur tot 12 juli, 17.00 uur. Ondernemers die in aanmerking komen voor de regeling doen een aanvraag op de website van RVO. De aanvraag is voor de periode januari – maart 2021.

In Q2 krijgen startende ondernemers ook een tegemoetkoming in hun vaste lasten. Zij kunnen dan via de reguliere TVL een aanvraag doen en krijgen, net als in Q1, de mogelijkheid om Q3 van 2020 als referentieperiode te kiezen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de TVL voor startende ondernemers?

De TVL voor startende ondernemers geldt voor:

 • Mkb-bedrijven en ZZP’ers die een vestiging los van het privéadres hebben.
 • Ondernemers die zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hieronder vallen ook ondernemers die een doorstart hebben gemaakt en zich in deze periode opnieuw hebben ingeschreven in het Handelsregister. 

Ondernemingen die verbonden zijn aan 1 of meer bestaande onderneming komen niet in aanmerking voor de TVL voor startende ondernemers. Ook financiële instellingen, overheidsbedrijven, bedrijven die failliet zijn of uitstel van betaling hebben aangevraagd bij de rechtbank, komen niet in aanmerking.

Ik ben tussen 1 oktober 2019 en 15 maart 2020 gestart en heb al gebruik gemaakt van de reguliere TVL. Kan ik nu ook gebruik maken van de TVL voor starters?

Ja, maar dat kan alleen voor Q1 2021. Vanaf Q2 zal deze mogelijkheid er niet meer zijn. Startende ondernemers kunnen dan gebruik maken van de reguliere TVL.

Waarom is er een aparte regeling voor starters nodig?

Startende ondernemers hebben nog geen of weinig omzetgegevens (referentieomzet) buiten de coronacrisis. Hierdoor is hun omzetverlies niet in te schatten. Zonder controleerbaar omzetverlies is de TVL subsidie niet te berekenen. Sommige startende ondernemers hadden wel een referentieomzet, maar deze was vanwege de start nog te laag om aan minimaal 30% omzetverlies te komen. Tot TVL Q2 was het nog niet mogelijk om een andere referentieperiode te kiezen.

Door het voortduren van de crisis en alle beperkingen heeft het kabinet besloten om een aparte regeling voor Q1 te maken, zodat deze ondernemers toch steun voor de vaste lasten kunnen krijgen.

Hoe bereken ik mijn omzetverlies van Q3 2020?

Door de omzet van Q1 2021 te vergelijken met de omzet van Q3 2020 (referentieomzet) krijg je het percentage omzetverlies. Bij een percentage van meer dan 30% komt de startende onderneming in aanmerking voor TVL. Bijvoorbeeld:

 • Onderneming A had in Q3 2020 €100.000 omzet.
 • In Q1 2021 is de omzet nog €40.000.
 • Het omzetverlies van onderneming A is 60% (€60.000 / €100.000 x 100%)

Wat is mijn referentieomzet?

De omzet die de ondernemer heeft behaald in Q3 2020 is de referentieomzet. Hiermee vergelijkt RVO het verschil in omzet met Q1 2021.

Hoe wordt mijn subsidie berekend?

De subsidie wordt als volgt berekend: omzet in Q3 2020 x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x subsidiepercentage (85%). Als uit de berekening een bedrag lager dan € 1.500 komt, dan ontvangt de ondernemer het minimale subsidiebedrag van € 1.500.

Rekenvoorbeeld 1:

 • Bedrijf A had in Q3 van 2020 een omzet van € 18.000,- en had in Q1 van 2021, als gevolg van de coronacrisis een omzetverlies van 30% (€ 5400,-).
 • Het percentage vaste lasten dat bij de SBI code hoort is 25%. €18.000,- x 25% = € 4500,- vaste lasten per kwartaal.
 • De subsidie wordt vervolgens: € 18.000 x 30% (omzetverlies) x 25% (vaste lasten percentage) x 85% (percentage vaste lasten dat vergoed wordt) = € 1.147,50.
 • Het minimale subsidiebedrag is €1500,-. Het bedrijf ontvangt €1500,- tegemoetkoming voor de vaste lasten van Q1 van 2021.

Rekenvoorbeeld 2:

 • Bedrijf B had in Q3 van 2020 een omzet van € 170.000,- en had in Q1 van 2021, als gevolg van de coronacrisis een omzetverlies van 45% (€ 76.500,-). 
 • Het percentage vaste lasten dat bij de SBI code hoort is 30%. € 170.000,- x 30% = € 51.000,- vaste lasten per kwartaal.
 • De subsidie wordt vervolgens: €170.000 x 45% (omzetverlies) x 30% (vaste lasten percentage) x 85% (percentage vaste lasten dat vergoed wordt) = € 19.507,50.

Wanneer ontvang ik de subsidie voor mijn vaste lasten?

Na het aanvragen van de subsidie komt RVO in de meeste gevallen binnen twee weken tot een subsidiebesluit. Veel ondernemers ontvangen hun subsidie vervolgens binnen enkele werkdagen na het subsidiebesluit. Dat zal echter niet in alle gevallen zo zijn. Bijvoorbeeld omdat er extra informatie nodig is om de aanvraag te beoordelen.

De uiterste termijn waarop wij uw subsidieaanvraag beoordelen is 13 weken. De subsidie wordt direct vastgesteld. Er wordt dus niet, zoals bij de reguliere TVL, eerst een voorschot uitgekeerd.

Waarom worden niet mijn werkelijke vaste lasten berekend?

Als de overheid voor ieder bedrijf apart alle vaste lasten moet berekenen en controleren, kan een aanvraag maanden duren en heeft de overheid veel informatie van een bedrijf nodig. Het kabinet wil dat de subsidieaanvraag zo snel mogelijk wordt behandeld en weinig extra administratie van een ondernemer vraagt. Daarom wordt een gemiddeld percentage vaste lasten voor de sector (op basis van de SBI-code) als uitgangspunt genomen.

Gaat het hogere subsidiepercentage van 100% ook gelden voor de TVL voor startende ondernemers?

De regeling sluit aan op de subsidiepercentages van de reguliere TVL. In Q1 2021 is het percentage 85%. Binnenkort volgt meer informatie over de regeling voor Q2. 

De TVL voor startende ondernemers geldt voor Q1 2021. Moet ik voor Q2 opnieuw een aanvraag doen?

Ja, een ondernemer moet voor ieder kwartaal een nieuwe aanvraag doen bij RVO. Wanneer de regeling voor Q2 2021 open gaat is op dit moment nog niet bekend.

Q3 2020 is voor mij geen geschikte referentieperiode. Mag ik een andere maand of kwartaal kiezen?

Nee, dat kan helaas niet. Het kan voorkomen dat een kwartaal niet gunstig uitkomt als referentie voor de TVL subsidie. Deze regeling is voor duizenden bedrijven gemaakt en moet iedere aanvraag volgens dezelfde voorwaarden beoordelen. In de uitvoering is het helaas niet mogelijk om ondernemers zelf een referentie kwartaal te laten kiezen.

Ik had nog te weinig omzet in Q3 2020, waardoor ik volgens de berekening geen €1.500 aan vaste lasten heb. Wat moet ik doen?

Als u in Q3 2020 volgens de berekening geen € 1.500 aan vaste lasten heeft, komt u niet in aanmerking voor TVL voor startende ondernemers. De vaste lastendrempel is er om ervoor te zorgen dat ondernemers met substantiële vaste lasten geholpen worden. Deze drempel is in Q1 2021 al verlaagd van € 3.000 naar € 1.500.

Ik was in Q3 2020 nog maar net begonnen en kan daarom niet aantonen dat ik 30% omzetverlies heb. Wat moet ik doen?

Als u in Q3 2020 nog te weinig omzet had dan is uw omzetverlies als gevolg van de pandemie helaas niet te berekenen. U komt daardoor niet in aanmerking voor de TVL voor startende ondernemers.

Het kabinet heeft ook de NOW-regeling voor vergoeding van de loonkosten en de TOZO-regeling voor zelfstandig ondernemers verlengd. Daarnaast bieden gemeenten de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)-regeling aan.

Op rijksoverheid.nl/financiële-regelingen vindt u een totaaloverzicht van alle steun voor ondernemers.

Ik heb na 30 juni 2020 een bestaande onderneming overgenomen of ben een nieuwe onderneming gestart. Kan ik alsnog gebruik maken van deze regeling?

Nee. De TVL voor starters is alleen bedoeld voor ondernemingen die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart.

Waarom wordt de TVL voor startende ondernemers niet met terugwerkende kracht tot Q4 2020 opengesteld?

Een deel van de ondernemers die voor de TVL voor startende ondernemers in aanmerking komt, kwam al voor de reguliere TVL in aanmerking. Als de TVL voor startende ondernemers met terugwerkende kracht tot Q4 2020 wordt opengesteld, zal deze groep ondernemers dubbele subsidie ontvangen. Dat is niet eerlijk ten opzichte van ondernemers die maar één keer subsidie hebben kunnen aanvragen. 

Moet ik belasting betalen over deze subsidie?

Nee. Deze steun is belastingvrij.

Bewijsstukken bij een subsidieaanvraag van meer dan € 25.000

Ondernemingen binnen een bestaande groep