Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) startende ondernemers voor Q1

De Tegemoetkoming Vaste Lasten voor startende ondernemers (TVL voor startende ondernemers) gaat naar verwachting open in mei en geldt in ieder geval voor Q1 van 2021.

Voor wie

Startende ondernemers in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de subsidievoorwaarden voldoen. De regeling is bedoeld voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf, inclusief ZZP-ers met een werkruimte los van het huisadres.

TVL voor startende ondernemers

De belangrijkste onderdelen van TVL voor startende ondernemers Q1 2021 op een rij:

 • Het bedrijf heeft zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 ingeschreven in het Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, maar niet op het huisadres.Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen, zoals goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca. Zie voor meer informatie hierover de toelichting onder de algemene informatie van TVL Q1.
 • De subsidie wordt gebaseerd op het omzetverlies en het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code van de hoofdactiviteit hoort.
 • Een bedrijf moet minimaal €1.500 vaste lasten hebben per kwartaal. Dit wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
 • Het omzetverlies in het betreffende kwartaal is 30% of hoger, vergeleken met de omzet van Q3 2020.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is €1500.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is €124.999.
 • Startende ondernemingen die verbonden zijn aan een andere onderneming en daarmee onderdeel zijn van een bestaande groep, komen niet in aanmerking voor de TVL voor startende ondernemers. Dochterondernemingen, werkmaatschappijen, nieuwe filialen die onder een aparte BV zijn gestart, en franchisenemers die niet los staan van de franchisegever zijn hier voorbeelden van.
 • Ook financiële instellingen, overheidsbedrijven, bedrijven die failliet zijn of uitstel van betaling hebben aangevraagd bij de rechtbank, komen niet in aanmerking.
 • De TVL voor startende ondernemers voor Q1 2021 gaat naar verwachting in mei open. Meer informatie volgt.

Voor de TVL voor startende ondernemers wordt in het 1e kwartaal van 2021 tot 90 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de TVL regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TVL voor startende ondernemers uit.

In Q2 krijgen startende ondernemers ook een tegemoetkoming in hun vaste lasten. Binnenkort volgt hier meer informatie over.   

Wanneer gaat de TVL voor startende ondernemers open?

Er wordt hard gewerkt om de TVL voor startende ondernemers in mei te openen. De TVL subsidie voor startende ondernemers is straks aan te vragen bij RVO. Bij de opening kunnen startende ondernemers TVL aanvragen voor de periode januari – maart 2021. Volg voor meer informatie deze website, RVO, KVK of abonneer je op de TVL update van RVO.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de TVL voor startende ondernemers?

De TVL voor startende ondernemers geldt voor:

 • Mkb-bedrijven en ZZP’ers die een werkruimte los van de privéwoning hebben.
 • Ondernemers die zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 •  Ondernemers die een doorstart hebben gemaakt en zich in deze periode opnieuw moesten inschrijven in het Handelsregister.

Startende ondernemingen die verbonden zijn aan een andere onderneming en daarmee onderdeel zijn van een bestaande groep,  komen niet in aanmerking voor de TVL voor startende ondernemers. Dochterondernemingen, werkmaatschappijen, nieuwe filialen die onder een aparte BV zijn gestart, en franchisenemers die niet los staan van de franchisegever zijn hier voorbeelden van.

Ook financiële instellingen, overheidsbedrijven, bedrijven die failliet zijn of uitstel van betaling hebben aangevraagd bij de rechtbank, komen niet in aanmerking.

Ik ben tussen 1 oktober 2019 en 15 maart 2020 gestart en kon al gebruik maken van de reguliere TVL. Kan ik nu ook gebruik maken van de TVL voor startende ondernemers?

Ja, dat kan voor het 1e kwartaal van 2021. Vanaf het 2e kwartaal zal deze mogelijkheid er waarschijnlijk niet meer zijn.

Waarom is er een aparte regeling voor startende ondernemers nodig?

Het was niet mogelijk om de reguliere TVL aan te sluiten op de situatie van ondernemers die na 15 maart 2020 zijn gestart.

Startende ondernemers hebben in de referentieperiode van de TVL Q1 geen of weinig omzetgegevens. Hierdoor is hun omzetverlies niet te bepalen. Zonder controleerbaar omzetverlies is de TVL subsidie niet te berekenen. Sommige startende ondernemers hadden wel een referentieomzet, maar deze was vanwege de start nog te laag om aan minimaal 30% omzetverlies te komen.

Door het voortduren van de crisis en alle beperkingen heeft het kabinet besloten om een aparte regeling te maken, zodat deze ondernemers toch steun voor de vaste lasten kunnen krijgen.

Hoe wordt mijn subsidie berekend?

De subsidie wordt als volgt berekend: omzet in Q3 2020 x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten SBI in % x subsidiepercentage (85%). Als uit de berekening een bedrag lager dan €1.500 komt, dan ontvangt de ondernemer het minimale subsidiebedrag van €1.500.

Rekenvoorbeeld 1:

 • Bedrijf A had in Q3 van 2020 een omzet van €18.000,- en had in Q1 van 2021, als gevolg van de coronacrisis een omzetverlies van 30% (€5400,-).
 • Het percentage vaste lasten dat bij de SBI code hoort is 25%. €18.000,- x 25% = €4500,- vaste lasten per kwartaal.
 • De subsidie wordt vervolgens: 18.000 x 30% (omzetverlies) x 25% (vaste lasten percentage) x 85% (percentage vaste lasten dat vergoed wordt) = €1.147,50.
 • Het minimale subsidiebedrag is €1500,-. Het bedrijf ontvangt €1500,- tegemoetkoming voor de vaste lasten van Q1 van 2021.

Rekenvoorbeeld 2:

 • Bedrijf B had in Q3 van 2020 een omzet van €170.000,- en had in Q1 van 2021, als gevolg van de coronacrisis een omzetverlies van 45% (€76.500,-).
 • Het percentage vaste lasten dat bij de SBI code hoort is 30%. €170.000,- x 30% = €51.000,- vaste lasten per kwartaal.
 • De subsidie wordt vervolgens: 170.000 x 45% (omzetverlies) x 30% (vaste lasten percentage) x 85% (percentage vaste lasten dat vergoed wordt) = €19.507,50.

Waarom worden niet mijn werkelijke vaste lasten berekend?

Als de overheid voor ieder bedrijf apart alle vaste lasten moet berekenen en controleren, kan een aanvraag maanden duren en heeft de overheid veel informatie van een bedrijf nodig. Het kabinet wil dat de subsidieaanvraag zo snel mogelijk wordt behandeld en weinig extra administratie van een ondernemer vraagt. Daarom wordt een gemiddeld percentage vaste lasten voor de sector (op basis van de SBI-code) als uitgangspunt genomen.

Gaat het hogere subsidiepercentage van 100% ook gelden voor de TVL voor startende ondernemers?

De regeling sluit aan op de subsidiepercentages van de reguliere TVL. Voor Q1 is dit percentage in de TVL 85%. Voor Q1 is het subsidiepercentage in de TVL voor startende ondernemers daarom 85%. In Q2 loopt dit op naar 100% van de vaste lasten. Binnenkort volgt meer informatie over Q2.  

De TVL voor startende ondernemers geldt voor Q1 2021. Moet ik voor Q2 opnieuw een aanvraag doen?

Ja, een ondernemer moet voor ieder kwartaal een nieuwe aanvraag doen bij RVO. Wanneer de regeling voor Q2 2021 open gaat is op dit moment nog niet bekend.

Waarom is de maximum subsidievergoeding niet afgerond op €125.000?

Bij een subsidiebedrag van €125.000 heeft een ondernemer een accountantsproduct nodig. Aan dit accountantsproduct zijn hoge kosten verbonden. Voor startende ondernemers liggen die kosten naar verhouding hoog en daarom is gekozen voor een maximumbedrag dat net onder deze grens ligt.