Voucher kredietregeling (voucherfonds) voor toerisme- en vakantiebranche

De Rijksoverheid werkt aan een kredietregeling gericht op pakketreizen. Het gaat om pakketreizen van reisorganisaties die onvoldoende financiële middelen hebben omdat nieuwe boekingen achterblijven. En omdat veel reizigers nog een voucher hebben. De overheid werkt samen met garantiefondsen en reisorganisaties aan de voucher kredietregeling, ook wel het voucherfonds.

Financiële problemen door vouchers en achterblijvende boekingen

Door de coronacrisis zijn sinds maart 2020 de mogelijkheden voor consumentenreizen beperkt. Pakketreizen naar gebieden met een hoge besmettingsgraad en buiten Europa zijn vrijwel niet meer mogelijk. 

Pakketreizen die al geboekt waren, konden in overleg met de consument worden omgezet in vouchers. Met een voucher kunnen consumenten op een later moment reizen. Voordeel was dat reisorganisaties niet in directe financiële nood kwamen omdat ze de reissommen niet meteen hoefden terug te betalen.

Nu de coronacrisis voortduurt, drukken de reisvouchers zwaar op de schuldenlast van reisorganisaties. En nieuwe boekingen blijven achter of zijn er niet meer. Een ‘voucher kredietregeling’ biedt dan een oplossing.

Voucher kredietregeling aanvullende lening voor garantiefondsen

Via de voucherkredietfaciliteit kunnen reisgarantiefondsen een aanvullende lening van de overheid krijgen. Het garantiefonds kan daarmee tijdelijk krediet verstrekken aan een reisorganisatie. Dat gebeurt wanneer de reisorganisatie tijdelijk onvoldoende geld in kas heeft om de waarde van een voucher van een pakketreis aan een consument terug te betalen. Dat krediet moet de reisorganisatie wel weer terugbetalen. Hierdoor krijgt de consument zijn geld terug en kan de reisorganisatie een periode van te weinig geld in kas veilig overbruggen.

Steun voor reisorganisaties die tijdelijk weinig geld hebben

De voucherkredietfaciliteit helpt reisorganisaties om reissommen van geannuleerde pakketreizen aan consumenten terug te betalen. Hiermee ondersteunt de kredietfaciliteit reisondernemers die tijdelijk onvoldoende geld in kas hebben. 

Naast de voucherkredietfaciliteit kan de reissector gebruik maken van andere corona steunregelingen. Zoals de NOW, BMKB-C, GO-C uitstel van belastingen en overige onderdelen van het steun- en herstelpakket. Er is geen aanvullende sectorspecifieke steun beschikbaar.

Voucher kredietregeling alleen voor pakketreizen

De voucherkredietfaciliteit voorkomt dat reisorganisaties geen geld meer in kas hebben als zij alle vouchers moeten terugbetalen.

Volgens Europees recht moeten overheden ervoor zorgen dat organisaties die pakketreizen aanbieden insolventiemaatregelen treffen. Zoals deelname aan een garantiefonds. Deze verplichting geldt niet voor aanbieders van een losse vliegticket of accommodatie. Bij deze boekingen kan een consument geen garantiefonds aanspreken. Dit was voor de coronacrisis ook het geval.

Veel luchtvaartmaatschappijen die losse vliegtickets hebben verkocht, hebben overigens directe steun van de overheid gekregen. Hierdoor hebben zij voldoende geld in kas om geannuleerde tickets volgens de voorwaarden terug te betalen. 

Stand van zaken voucherkredietregeling

Er is een zorgvuldig proces doorlopen om met SGR, reisorganisaties en andere betrokkenen afspraken te maken over de inrichting en de voorwaarden van de voucherkredietfaciliteit. Op dit moment beoordeelt de Europese Commissie de opzet van de voucherkredietfaciliteit. De Europese Commissie moet goedkeuring geven omdat dit een vorm van overheidssteun is aan de reissector. We doen er alles aan om op korte termijn goedkeuring te verkrijgen. Hier kunnen we niet op vooruit lopen. Als goedkeuring van de Europese Commissie is ontvangen kunnen reisaanbieders gebruik maken van de faciliteit.

De reisaanbieder dient de consument het bedrag, dat is betaald voor een pakketreis of gekoppeld reisarrangement, binnen 12 maanden na de uitgiftedatum van de voucher terug te betalen. Dit is de waarde die op de voucher staat vermeld. De aanbieder moet dit uit zichzelf doen. De consument hoeft daar niet om te vragen. Dat de voucherkredietregeling nog niet beschikbaar is voor reisaanbieders verandert hier niets aan.

Voucher kredietregeling mogelijk ook voor toekomstige vouchers

Overheid en reisgarantiefondsen praten nog over de mogelijkheid om de kredietregeling ook voor toekomstige vouchers beschikbaar te stellen. De voucher kredietregeling wordt nog verder uitgewerkt.

Reisorganisaties dragen zelf het financiële risico als zij zelf een reis annuleren en de annuleringsverzekering of reisvoorwaarden dat niet dekken. 
Annuleert een reisorganisatie een geboekte pakketreis tussen 12 maart en 31 december 2020 vanwege het coronavirus? En biedt de reisorganisatie hiervoor een voucher aan? Dan dekt de voucher kredietregeling deze reis.

Voorwaarden voor steun uit voucher kredietregeling

Een reisorganisatie moet wel aan eisen voldoen om gebruik te kunnen maken van de voucher kredietregeling:

  • De reisorganisatie moet financieel gezond zijn geweest, voordat de coronacrisis uitbrak. 
  • De reisorganisatie moet het krediet in 6 jaar aflossen. 

De voorwaarden en rentevergoeding hiervoor worden nog verder uitgewerkt. En de overheid is nog in gesprek met kleinere reisondernemers en garantiefondsen.

Aanvraag voucherkrediet

De voucherkredietregeling en alle voorwaarden worden nog verder uitgewerkt. Wanneer hier meer over bekend is, wordt daarover gecommuniceerd via de reisbranche, het garantiefonds en deze website Rijksoverheid.nl.