Voucher kredietregeling (voucherfonds) voor toerisme- en vakantiebranche

Het kabinet stelt een faciliteit van € 400 miljoen aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) beschikbaar. Dit geld is voor de verstrekking van liquiditeitsleningen (voucherkredieten) aan reisorganisaties. Hiermee kan een reisorganisatie, die tijdelijk onvoldoende geld in kas heeft geld, lenen om de waarde van een voucher met SGR-garantie van een pakketreis terug te betalen aan de consument. Dat krediet moet de reisorganisatie wel weer terugbetalen. Hierdoor krijgt de consument zijn geld terug en kan de reisorganisatie een periode van te weinig geld in kas veilig overbruggen.

Financiële problemen door vouchers en achterblijvende boekingen

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de mogelijkheden voor reizen beperkt. Pakketreizen die voor de crisis al geboekt waren, konden in overleg met de consument worden omgezet in vouchers. Met een voucher konden consumenten hun reis uitstellen. Voordeel was ook dat reisorganisaties niet in directe financiële nood kwamen omdat ze de reissommen niet meteen hoefden terug te betalen.

Tijdens de coronacrisis zijn de reisvouchers zwaar gaan drukken op de schuldenlast van reisorganisaties.

De voucherkredietfaciliteit helpt reisorganisaties om reissommen van geannuleerde pakketreizen aan consumenten terug te betalen.

Andere coronasteunregelingen

Naast de voucherkredietfaciliteit kan de reissector gebruik maken van andere corona steunregelingen. Zoals: BMKB-C, GO-C uitstel van belastingen en overige onderdelen van het steun- en herstelpakket. Er is geen aanvullende sectorspecifieke steun beschikbaar.

Voucher kredietregeling alleen voor pakketreizen

Volgens Europees recht moeten overheden ervoor zorgen dat organisaties die pakketreizen aanbieden insolventiemaatregelen treffen. Zoals deelname aan een garantiefonds. Deze verplichting geldt niet voor aanbieders van een losse vliegticket of accommodatie. Bij deze boekingen kan een consument geen garantiefonds aanspreken. Dit was voor de coronacrisis ook het geval.

Veel luchtvaartmaatschappijen die losse vliegtickets hebben verkocht, hebben overigens directe steun van de overheid gekregen. Hierdoor hebben zij voldoende geld in kas om geannuleerde tickets volgens de voorwaarden terug te betalen.

Voucher kredietregeling voor vouchers verstrekt tussen 12 maart en 31 december 2020

Reisorganisaties dragen zelf het financiële risico als zij zelf een reis annuleren en de annuleringsverzekering of reisvoorwaarden dat niet dekken. 

Annuleert een reisorganisatie een geboekte pakketreis tussen 12 maart en 31 december 2020 vanwege het coronavirus? En biedt de reisorganisatie hiervoor een voucher aan? Dan dekt de voucher kredietregeling deze reis.

Voorwaarden voor steun uit voucher kredietregeling

Een reisorganisatie moet wel aan eisen voldoen om gebruik te kunnen maken van de voucher kredietregeling:

  • De reisorganisatie moet financieel gezond zijn geweest, voordat de coronacrisis uitbrak. 
  • De reisorganisatie moet het krediet in 6 jaar aflossen.
  • De voucher is verstrekt tussen 12 maart en 31 december 2020 voor een pakketreis met SGR garantie.

Aanvraag voucherkrediet

Het voucherkrediet staat open voor reisorganisaties die bij SGR zijn aangesloten. Zij vragen het voucherkrediet aan bij SGR.