Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', 12 januari 2022

Rapport over de effecten van de publiekscampagne 'Alleen Samen'.

Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de maatregelen sinds maart 2020. De samenvatting beschrijft de resultaten van de metingen van 6 t/m 9 januari (basisregels) en 3 t/m 5 januari (deelcampagne testen).

Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', 12 januari 2022 (PDF | 60 pagina's | 2,5 MB)

Managementsamenvatting (PDF | 3 pagina's | 244 kB)

Belangrijkste resultaten:

 • Men geeft ten opzichte van begin december vaker aan dat ze de maatregelen zat zijn of zich vervelen en daarom de maatregelen niet (altijd) naleven.

 • De motivatie en naleving om 1,5 meter afstand te houden nemen weer wat af, ook bij bezoek thuis.

 • Ook het draagvlak en de naleving van de maatregel om elkaar de ruimte te geven is na een stijging begin december weer wat gedaald in januari.

 • Van de mensen die thuis kunnen werken, werken (een stabiele) negen op de tien deels of volledig vanuit huis. Meer mensen werken volledig vanuit huis.

 • Het aandeel dat goed ventileert daalt van twee op de drie naar de helft van de mensen.

 • De mate waarin men de handen goed wast, blijft stabiel. De urgentie en motivatie nemen iets af.  

 • De motivatie om een mondkapje te dragen blijft stabiel. Een grote meerderheid draagt een mondkapje in de supermarkt en in het openbaar vervoer.

 • Het thuisbezoekadvies van maximaal twee bezoekers wordt goed opgevolgd, door negen op de tien mensen.

 • Tijdens de feestdagen hielden ruim acht op de tien mensen zich aan het thuisbezoekadvies van maximaal vier bezoekers.

 • Het aandeel dat weet waar men terecht kan voor een testafspraak is stabiel hoog.

 • Meer mensen weten dat je snel terecht kunt bij de GGD voor een test.

 • Het belang en de intentie om snel te laten testen bij klachten blijven stabiel: een kwart zou zich op de eerste dag met klachten te laten testen.

 • Meer mensen (vier op de tien) hebben de afgelopen maand een zelftest gebruikt.

 • Hoewel testen bij klachten als een van de meest effectieve maatregelen wordt gezien, heeft slechts een derde van de mensen met klachten een zelftest gedaan of zich laten testen door de GGD.

 • De meeste mensen kennen ‘de regels’ over wanneer je moet thuisblijven. Toch blijven drie op de tien mensen die thuis zouden moeten blijven daadwerkelijk thuis.

 • Het draagvlak voor de huidige corona-aanpak blijft laag. Ten opzichte van begin december vinden meer mensen dat de overheid mensen te veel beperkt in hun vrijheid met de maatregelen.

 • De zorgen over het coronavirus blijven hoog; ruim vier op de tien mensen zijn heel erg bezorgd.

 • Net als begin december schat  een vijfde de kans dat zij met het coronavirus besmet raken (zeer) groot.

 • De overall waardering van de campagne ligt met een 7,1 onder het gemiddelde van Rijksoverheidscampagnes (7,6). Ook de uitingen worden minder goed gewaardeerd.

 • Het bereik en de boodschapoverdracht van de campagne zijn gemiddeld, al wordt de TVC Feestdagen onder gemiddeld en de Radiospot over de boosterprik juist bovengemiddeld herkend.