Coronaprik voor mensen met een ernstige afweerstoornis

Heeft u een ernstige afweerstoornis? Dan kan het zijn dat de coronaprik bij u minder goed werkt. U heeft in dat geval meer prikken nodig dan andere mensen.

Herhaalprikronde najaar 2022

Als u een ernstige afweerstoornis heeft, dan ontving u in het najaar van 2022 een uitnodiging voor de herhaalprik. Van het RIVM als u ouder bent dan 60 jaar en van de huisarts als u jonger bent dan 60 jaar. Ook zonder uitnodiging kunt u een herhaalprik halen.

De herhaalprik tegen corona is extra belangrijk als u een ernstige afweerstoornis heeft omdat u een hoger risico heeft om ernstig ziek te worden van het coronavirus. Ook als u in het voorjaar van 2022 al een herhaalprik heeft gehad, is het belangrijk dat u in het najaar van 2022 opnieuw een herhaalprik haalt. Dit kan 3 maanden na de laatste coronaprik.

3e prik van de basisserie

In de volgende gevallen krijgt u een uitnodiging voor een 3e prik van de basisserie:

  • u heeft een ernstige afweerstoornis; en
  • u bent onder behandeling van een medisch specialist; en
  • u bent 12 jaar en ouder.

Op de website van het RIVM staat een lijst met groepen patiënten die de 3e prik kunnen krijgen. Het gaat om ongeveer 200.000 tot 400.000 patiënten.

Uitnodiging van medisch specialist

U krijgt een uitnodiging voor de 3e prik van de basisserie van uw medisch specialist. Na uitnodiging van de medisch specialist voor een 3e prik is het mogelijk om een afspraak te maken. U doet dat bij de GGD via de gegevens die op de uitnodiging staan. 

Verschil derde prik basisserie en herhaalprik

Een 3e prik is voor mensen met een ernstige afweerstoornis onderdeel van de basisserie. Deze prik is nodig om zo goed mogelijk beschermd te zijn tegen ernstige ziekte of sterfte door corona. Helaas is een deel van deze patiënten ook na de 3e prik nog niet goed beschermd tegen COVID-19. Bij wie dat gebeurt is niet goed te voorspellen.

Voor de meeste mensen zonder ernstige afweerstoornis bestaat de basisserie uit 1 of 2 prikken. Zij krijgen daarna een herhaalprik. De 3e prik voor mensen met een ernstige afweerstoornis is dus iets anders dan een herhaalprik voor de rest van de mensen.

De 3e prik is geen herhaalprik. Het RIVM registreert de 3e prik ook niet als herhaalprik.