Antwoord op vragen over Kamerbrief Update Nederlandse vaccindonaties van 14 december 2021

Ministers Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Kuipers (VWS) geven antwoord op vragen over de Kamerbrief 'Update Nederlandse vaccindonaties' van 14 december 2021. De vragen zijn gesteld door het lid Koekoek.

Antwoord op vragen over Kamerbrief Update Nederlandse vaccindonaties van 14 december 2021 (PDF | 6 pagina's | 293 kB)