Vaccinatiestrategie: planning (versie 14 april 2021)

De vaccinatieplanning geeft een overzicht wie, wanneer aan de beurt is. Op basis van ontwikkelingen en adviezen kan veranderen welke groep welk vaccin krijgt. Start en snelheid van vaccinatie zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Er zijn veel factoren die invloed hebben op de planning van vaccinatie. Bijvoorbeeld de levering van de vaccins.