Besluit op Wob-verzoek over productie vaccins tegen Covid-19 bij Halix BV

Besluit op een verzoek om informatie over productie vaccins tegen Covid-19 bij Halix BV. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).