Coronaprik halen na besmetting of na prikken tegen andere ziektes voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar

Heeft u een kind in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar? En heeft uw kind corona gehad? Dan is het al voldoende beschermd tegen ernstige ziekte door corona. Er kunnen ook andere redenen zijn om te vaccineren. Als u dan voor vaccinatie kiest, dan kan dat vanaf 3 maanden na de coronabesmetting.

Vaccinatie na coronabesmetting

In Nederland hebben ongeveer 2 van de 3 kinderen al corona gehad. Volgens de Gezondheidsraad zijn gezonde kinderen die corona hebben gehad voldoende beschermd tegen ernstige ziekte en MIS-C. U hoeft uw kind dus niet om deze reden te laten vaccineren. Er kunnen wel andere redenen zijn. Zoals wanneer uw kind door een medische aandoening meer kans heeft op een ernstig verloop van corona. Of als het belangrijk is om minder besmettelijk te zijn voor een kwetsbaar gezinslid. Of als u toch bezorgd bent over corona bij uw kind of een andere reden. U mag zelf beslissen of uw kind een coronaprik krijgt.

Kiest u ervoor om uw kind te laten vaccineren na een coronabesmetting? Dan heeft het genoeg aan 1 prik. Net als bij volwassenen. Een 2e prik mag wel, maar voegt weinig meer toe aan de bescherming.

Afspraak maken

Heeft uw kind de afgelopen 3 maanden corona gehad? En kiest u voor de vaccinatie? Wacht daar dan 3 maanden mee.

Bel voor een coronavaccinatie-afspraak voor uw kind met de GGD op het telefoonnummer 0800 7070. U kreeg hier ook een informatiebrief van het RIVM over.

Andere vaccinatie in korte tijd

Krijgt uw kind naast de coronavaccinatie nog een andere vaccinatie? Bijvoorbeeld de HPV-, BMR- of DTP-vaccinatie. Het is veilig om deze andere vaccinaties en de coronavaccinaties in korte tijd te krijgen. 

Zie ook: