Kinderdosis Pfizer voor 5- tot en met 11-jarigen

Heeft u een kind in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar met een medisch hoog risico? Dan kan het 2 coronaprikken als basisserie krijgen en daarna een herhaalprik met een kinderdosis van het BioNTech/Pfizer-vaccin.

Pfizer veilig en geschikt voor kinderen

Wilt u dat uw kind een coronaprik krijgt? Dan krijgt het een prik met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Met een speciale kinderdosis. Deze kinderdosis heeft kleinere hoeveelheid werkzame stof dan de prik voor volwassenen. Volgens het Europees Medicijn Agentschap is BioNTech/Pfizer in kinderdosis geschikt voor jonge kinderen.

Zie ook: