Coronavaccinatie voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar zonder medisch hoog risico

De Gezondheidsraad heeft het advies aangepast. Het is niet meer nodig om de coronaprik aan alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar beschikbaar te stellen. Gezonde kinderen worden nauwelijks ziek van de omikronvariant van het coronavirus. Alleen als kinderen een ernstige aandoening hebben, wordt aangeraden een prik te halen.

Advies Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad adviseert alleen nog kinderen van 5 tot en met 11 jaar met een ernstige medische aandoening uit te nodigen voor de coronaprik. De minister van Volksgezondheid neemt dat advies over

Minder kans op zeldzame ontstekingsziekte na besmetting met omikronvariant

De coronaprik was vooral bedoeld om de zeldzame ontstekingsziekte MIS-C te voorkomen. MIS-C komt bijna alleen voor als een kind voor het eerst corona krijgt. Omdat de meeste kinderen al een keer corona hebben gehad, is het risico om MIS-C te krijgen erg klein. Ook is bekend dat de kans op MIS-C door de omikronvariant kleiner is dan bij de vorige varianten van het virus.
Lees het interview met kinderarts Taco Kuijpers over de zeldzame ontstekingsziekte MIS-C bij kinderen na corona.

De Gezondheidsraad adviseert nog wel een coronaprik voor kinderen met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus. Een coronaprik verkleint de kans dat zij moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.