Het coronavaccin van AstraZeneca

Het vaccin van AstraZeneca voorkomt, net als de andere goedgekeurde coronavaccins, (ernstige) ziekte door het coronavirus. In Nederland komen mensen vanaf 18 jaar in aanmerking voor dit vaccin.

Bescherming en veiligheid

Het AstraZeneca-vaccin is beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). En het is getest op tienduizenden mensen. Onderzoeken naar het AstraZeneca-vaccin tonen aan dat het voor tenminste 60% beschermt. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld het griepvaccin. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder vaccin klachten zouden krijgen, er na vaccinatie minstens 60 mensen geen COVID-19 krijgen.

Bekijk de antwoorden op vragen over het AstraZeneca-vaccin op de site van het CBG. 

Werking bij risicogroepen

De Gezondheidsraad zegt dat het vaccin van AstraZeneca ook geschikt is voor mensen uit risicogroepen. Het gaat dan om mensen met bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, of diabetes.

Werking bij mensen tussen 60-64 jaar

Onderzoeken laten zien dat met het vaccin van AstraZeneca mensen vanaf 18-55 jaar en ouder (tot 65 jaar), immuunstoffen aanmaken tegen corona. De Gezondheidsraad adviseert om 60- tot en met 64-jarigen en bepaalde groepen zorgmedewerkers te vaccineren met dit vaccin. Zo wordt ernstige ziekte door het coronavirus verminderd.

Zwangere vrouwen

Het is nog niet bekend of dit vaccin veilig is voor zwangere vrouwen en kinderen. Onderzoek daarnaar is nog bezig. Overleg bij twijfel over uw persoonlijke medische situatie altijd met uw behandelend arts. Het RIVM heeft ook informatie over coronavaccinatie en zwangerschap.

2 prikken vanaf 4 tot en met 12 weken

Het AstraZeneca-vaccin bestaat uit 2 prikken. De 2e prik volgt vanaf 4 tot en met 12 weken na de 1e prik (vanaf 28 dagen tot aan 84 dagen). De Gezondheidsraad adviseert om de 2e prik in de 12e week na de 1e prik  te geven. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk een vaccin krijgen. Een 2e prik is nodig voor een goede bescherming tegen het coronavirus.

Bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • roodheid;
  • pijn en zwelling op de prikplek;
  • vermoeidheid;
  • hoofdpijn;
  • spier- en gewrichtspijn;
  • koude rillingen en
  • koorts.

Deze bijwerkingen zijn mild en verdwijnen ook weer snel (binnen 2 of 3 dagen). De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die van veel andere vaccinaties, zoals de griepprik. Ook opgezette lymfklieren, misselijkheid en overgeven komen voor.

Melden van bijwerkingen

Ondanks dat het vaccin is getest op duizenden mensen, kunnen zeldzame of late bijwerkingen toch voorkomen. Daarom moeten fabrikanten van het vaccin elke maand rapporteren over de veiligheid bij de EMA. En bij een vermoeden van een ernstige bijwerking dit meteen melden.

Krijgt u last van (ernstige) bijwerkingen, meld deze dan bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Bijsluiter en uitleg over AstraZeneca

Het CBG heeft een versie van de AstraZeneca-bijsluiter in begrijpelijke taal.

Bewaren tussen 2 en 8 °C

Het vaccin is gekoeld houdbaar tussen 2 en 8 °C. Het kan makkelijk vervoerd worden en is te gebruiken door huisartsen, ziekenhuizen en op priklocaties.

Vector-vaccin

Het coronavaccin van AstraZeneca is een zogenoemd vector-vaccin. Aan een bestaand, onschuldig verkoudheidsvirus (een adenovirus) wordt een klein stukje van de genetische code van het coronavirus toegevoegd. Op die manier gaat het afweersysteem aan de slag om antistoffen aan te maken tegen het spike-eiwit van het coronavirus. Komt het lichaam later nog eens in aanraking met het coronavirus? Dan wordt het virus herkend en maakt het lichaam meteen antistoffen aan.

Werkt ook bij nieuwe varianten coronavirus

Zover nu bekend is, werkt het AstraZeneca-vaccin net zo goed tegen gemuteerde varianten van het virus. De fabrikant houdt de situatie in de gaten, om zeker te weten dat het vaccin voldoende beschermt tegen nieuwe varianten van het coronavirus. Het is niet vreemd dat het coronavirus muteert. Dat gebeurt vaker bij virussen. Het is nog niet bekend hoe lang de beschermende werking van het AstraZeneca-vaccin duurt. Onderzoek daarnaar is nog bezig.

Overdragen coronavirus na vaccinatie

Of het vaccin ook de verspreiding van het coronavirus voorkomt, is nog niet bekend. Het is nog niet duidelijk of gevaccineerde mensen het virus nog bij zich kunnen dragen. Of over kunnen dragen op anderen. Hier lopen nog onderzoeken naar.

Bescherming tegen corona

Op dit moment is nog niet bekend hoe lang het vaccin van AstraZeneca beschermt tegen het coronavirus. Er lopen nog onderzoeken hiernaar. Daarbij worden de deelnemers uit deze onderzoeken nog zeker 1 jaar gevolgd.

Mensen die het AstraZeneca-vaccin krijgen

De Gezondheidsraad heeft het kabinet geadviseerd om de eerste AstraZeneca-vaccins in te zetten bij 60-64-jarigen. Daarnaast krijgen ook de medewerkers die zorg verlenen aan de meest kwetsbare personen dit vaccin. Het gaat om medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en de medewerkers Wmo-ondersteuning. Het beschermen van de kwetsbare mensen en het voorkomen van overbelasting van de zorg zijn de belangrijkste doelen.

Vaccin niet zelf kiezen

In het overzicht met de volgorde van vaccineren staat welke groepen wanneer aan de beurt zijn. En welk vaccin zij krijgen. Deze planning hangt onder andere af van hoe goed de vaccins werken bij bepaalde bevolkingsgroepen. En of de vaccins op tijd geleverd worden. Er komen ook nog andere vaccins aan. Dat maakt dat deze planning nog kan veranderen. Het is dus niet zo dat iedereen zelf kan kiezen voor een bepaald vaccin.