Kan ik personeel of klanten zonder vaccinatiebewijs weigeren?

Als werkgever mag u geen klanten of personeel zonder vaccinatiebewijs weigeren. Er bestaat in Nederland geen vaccinatiebewijs. Vaccinatie is ook niet verplicht.

Niet vragen naar vaccinatie

U mag niet aan uw werknemers vragen of ze zijn gevaccineerd. Werknemers hebben recht op privacy die volgt uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Een bedrijfsarts mag wel vragen naar vaccinaties en andere medische gegevens als daar een goede reden voor is. Deze informatie mag de bedrijfsarts niet delen met de werkgever.

Advies bedrijfsarts voor werknemer zonder vaccinatie

Een bedrijfsarts kan u wel adviseren om een werknemer op een andere plek te laten werken. Bijvoorbeeld als een werknemer zich niet laat vaccineren maar wel werkt op een plek met extra gezondheidsrisico’s. Dit kan het geval zijn in een zorginstelling.  

Veilig werken zonder vaccinatie

Werknemers zonder vaccinatie kunnen met persoonlijke beschermingsmiddelen of door zich te laten testen op het coronavirus toch veilig werken. En er zo voor zorgen dat de kans op verspreiding van het coronavirus klein blijft. Een arbeidsgezondheidskundig onderzoek van de bedrijfsarts bepaalt of dit zo is. Kan een werknemer toch niet veilig werken? Dan kunt u met uw werknemer zoeken naar een mogelijkheid om op een ander plek te werken.

Niet verplicht naar werk met vaccinatie

U kunt werknemers niet verplichten naar het werk te komen als ze zijn gevaccineerd. Iedereen moet zich houden aan de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Iedereen moet thuiswerken in coronatijd, tenzij het niet anders kan. Het is nog niet duidelijk genoeg of een gevaccineerd persoon het virus alsnog kan verspreiden.