Ik woon of werk in Nederland, maar heb geen Nederlands paspoort. Kan ik in Nederland een coronavaccinatie krijgen?

Mensen die wonen in Nederland en ingeschreven staan bij de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP)  worden uitgenodigd voor een vaccinatie tegen het coronavirus. U heeft dus geen Nederlands paspoort nodig.

Alle mensen die in Nederland wonen én ingeschreven staan bij de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP) worden uitgenodigd voor een vaccinatie tegen het coronavirus. 

Andere groepen zonder Nederlands paspoort die een uitnodiging krijgen

  • Mensen zonder een geldige verblijfsvergunning;
  • (uitgezette) mensen in huizen van bewaring;
  • asielzoekers;
  • mensen die niet in Nederland wonen of zijn geregistreerd maar langer dan één maand in Nederland verblijven, komen ook in aanmerking voor een vaccinatie.  De uitvoering hiervan wordt nog verder uitgewerkt. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dit geldt ook voor geëmigreerde Nederlanders die momenteel in Nederland verblijven.