Ik woon in een instelling, zoals een verpleeghuis of verzorgingstehuis. Krijg ik ook een uitnodiging per post van de GGD voor een coronavaccinatie?

Of u een uitnodiging van de GGD krijgt als u in een instelling woont, hangt ervan af. Ontvangt u wel of geen zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz-indicatie)? Er zijn 3 mogelijkheden:

1. U heeft een Wlz-indicatie en u woont in een instelling (zoals een verpleeghuis of een kleinschalige woonvorm)

U kreeg of krijgt van de specialist ouderengeneeskunde een vaccinatie. U ontvangt geen uitnodiging per brief voor een vaccinatie van de GGD.

2. U heeft geen Wlz-indicatie en woont niet in een verpleeghuis maar wel in een instelling (zoals een private instelling of een verzorgingstehuis)

Sinds 29 januari kunt u een uitnodiging voor coronavaccinatie ontvangen. U kunt uw vaccinatie op een GGD-priklocatie krijgen, net als alle thuiswonenden geboren tussen 1932 en 1936. Of uw huisarts geeft u de vaccinatie. 

3. U heeft geen Wlz-indicatie en woont een instelling zoals een verpleeghuis of een kleinschalige woonvorm

Sinds 29 januari kunt u een uitnodiging voor vaccinatie van de GGD ontvangen. U krijgt dan de vaccinatie bij een GGD-locatie. Of uw huisarts geeft u de vaccinatie.

Mogelijk krijgt u ook een coronavaccinatie aangeboden vanuit uw eigen instelling (door de huisarts of de specialist ouderengeneeskunde). Bent u op uw instelling al gevaccineerd? Of heeft u een afspraak om op korte termijn een vaccinatie te krijgen? Dan hoeft u niet in te gaan op de uitnodiging van de GGD. Bij twijfel kunt u overleggen met de eigen instelling en/of uw behandelend arts.

Bekijk ook: 

Vragen en antwoorden over vaccinatie