Vragen over aanpak coronavaccinatie in Nederland

Lees de vragen en antwoorden over de aanpak in Nederland voor de vaccinatie tegen het coronavirus. 

Waarom starten we in Nederland pas begin januari, terwijl andere landen al eerder zijn gestart?

Het gaat om de snelst haalbare planning met alle zorgvuldigheidseisen en stappen die pas gezet kunnen worden na EMA-goedkeuring. Op 24 december heeft de Gezondheidsraad een spoedadvies uitgebracht over de geschiktheid van het vaccin voor specifieke doelgroepen. Ook moet de informatie vanuit EMA, CBG en de Gezondheidsraad over eventuele bijwerkingen en contra-indicaties (specifieke medische situaties waarin het vaccin wordt afgeraden) worden verwerkt in de medische richtlijn van het RIVM, in IT-systemen en in belscripts die in het GGD-callcenter en op de priklocaties worden gebruikt. Ook worden alle systemen uitvoerig getest.

Op welke locaties starten de vaccinaties in januari?

De voorbereidingen voor vaccinatie tegen het coronavirus zijn in volle gang. Op woensdag 6 januari is een gezamenlijke start gemaakt met vaccinatie van de eerste zorgmedewerkers in verpleeghuizen en medewerkers COVID-zorg in ziekenhuizen. De eerste vaccins zijn gezet in Veghel en vanaf vrijdag 8 januari kan dat ook in Rotterdam en Houten. Op maandag 11 januari volgden ook Amsterdam, Drenthe en Den Haag. Met ingang van 15 januari zijn alle 25 GGD-priklocaties in het land geopend voor het toedienen van de COVID-19-vaccins: Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Houten, Huizen, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Purmerend, Rotterdam, Schiphol, Veghel, Venlo, Wijchen, Zwolle.

Is een vaccinatie tegen het coronavirus verplicht?  

Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. U kiest zelf of u zich laat vaccineren tegen het coronavirus. De overheid geeft informatie over het coronavaccin en het vaccineren. En legt uit wat het betekent voor de samenleving als veel mensen zich wel of niet laten vaccineren.

Waarom zou ik mij laten vaccineren?

Als iedereen zich laat vaccineren, kan corona niet meer om zich heen grijpen. Zo krijgen we stap voor stap meer vrijheid terug. Elk goedgekeurd vaccin is op tienduizenden mensen getest op veiligheid en bescherming. Een vaccinatie beschermt niet alleen uzelf. Maar ook uw familie, vrienden en de kwetsbare mensen om u heen.

Kunnen kinderen ook een vaccinatie krijgen?  

Het is nog niet duidelijk hoe het coronavaccin werkt bij kinderen. Op dit moment wordt verder onderzoek gedaan naar de werking en veiligheid van het coronavaccin bij kinderen.

Hoe lang duurt het voordat iedereen gevaccineerd is?

Hoe lang het duurt voordat iedereen is gevaccineerd, hangt af van een paar zaken. Het De vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna zijn goedgekeurd in Nederland. Maar er zijn nog niet meteen genoeg vaccins voor iedereen. Ook is niet bekend of de vaccins voor alle doelgroepen geschikt zijn. En hoeveel mensen zich willen laten vaccineren.

Waarom vaccineren we niet alleen ouderen en kwetsbare mensen? Dan hoeven gezonde mensen toch geen vaccin?

Niet alleen ouderen kunnen (ernstig) ziek worden door COVID-19. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zich laat vaccineren. Alleen zo kunt u uzelf en uw omgeving beschermen tegen het coronavirus.

Hoe lang gaat de hele vaccinatie-operatie duren?

Op 6 januari zijn de eerste Nederlanders gevaccineerd tegen het coronavirus. Hoe lang de vaccinaties duren, is niet te zeggen. Dit is afhankelijk van:

  • Of het vaccin ook voor alle bevolkingsgroepen geschikt is.
  • De beschikbaarheid van vaccins. Het is nog niet bekend of alle mogelijke vaccins worden toegelaten, wanneer ze geleverd worden en in welke hoeveelheden.
  • Hoe snel de vaccins vervoerd en verspreid kunnen worden. Bijvoorbeeld naar de centrale priklocaties en verzorgingstehuizen.

Op 21 december is het vaccin van BioNTech/Pfizer goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Dit vaccin wordt gebruikt voor de eerste vaccinaties.

Hoeveel procent van de bevolking wordt uiteindelijk gevaccineerd?

Voor iedereen die dat wil in Nederland moet een coronavaccin beschikbaar zijn, vindt de overheid.  Als iedereen zich laat vaccineren, krijgt corona minder kans. Zo komt er meer vrijheid terug voor uzelf. En voor uw familie, vrienden, collega’s en de mensen om u heen.

Worden mijn uren doorbetaald door mijn werkgever in de zorg als ik een vaccinatie ga halen?

Medewerkers in de zorg voor kwetsbare mensen halen de vaccinatie als het kan buiten werktijd. Alleen als het echt nodig is dat iemand zich, in overleg met de werkgever, in werktijd laat prikken, dan worden de uren doorbetaald. Kosten voor de inzet van vervangend personeel kunnen ten laste worden gebracht van één van de zogenaamde meerkostenregelingen, waar werkgevers een beroep op kunnen doen. 

Kan ik als zorgmedewerker mijn reiskosten naar de priklocatie en terug declareren?

Ja, dat kan. Over de reiskosten naar een priklocatie en terug maken werknemers en werkgevers onderling afspraken. Dit geldt ook voor zzp'ers en hun opdrachtgevers. Een werkgever kan ervoor kiezen om collectief vervoer te organiseren. Kosten kunnen ten laste worden gebracht van één van de zogenaamde meerkostenregelingen waar werkgevers een beroep op kunnen doen. 

Er zijn inmiddels een aantal mutaties van het virus bekend. Voor welke variant worden we ingeënt?

Mutaties komen voor, waar het om gaat is of de mutaties voorkomen in dat deel van het virus wat het vaccin ‘gebruikt’ en ‘nabootst’ om een reactie op te roepen in ons lichaam. Hier wordt uiteraard steeds onderzoek naar gedaan. Recente mutaties hebben dit op dit moment geen gevolgen voor de effectiviteit van dit goedgekeurde vaccin.

Moet ik mij aan de regels blijven houden zodra ik mij heb laten vaccineren?

We zijn nog lang niet beschermd met elkaar, dus iedereen moet zich voorlopig nog aan de maatregelen houden – ook na het vaccineren. Het is in dit vroege stadium nog niet bekend bij welke beschermingsgraad er versoepelingen ingevoerd kunnen worden.

Bekijk ook: