Wat doen huisartsen met vaccins die eventueel overblijven?

Huisartsen bestellen zorgvuldig en alleen voor mensen die aan de beurt zijn voor hun vaccinatie. U kunt zich niet melden voor vaccins die aan het eind van de dag nog over zijn.

Verspilling voorkomen

Er wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er vaccins over zijn die niet meer kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld door niet teveel vaccins tegelijk klaar te maken op de priklocatie. Als dat nauwkeurig gebeurt, hoeven er geen vaccins te worden weggegooid.

Huisartsen bestellen zuinig voor mensen die aan de beurt zijn

Huisartsen wordt gevraagd zuinig te bestellen voor mensen geboren van 1956 -1960. Als er vaccin over is, bijvoorbeeld omdat er minder mensen komen dan verwacht, dan mag de huisarts ook mensen die geboren zijn in 1955 of eerder uitnodigen om het overgebleven vaccin weg te prikken. Zij krijgen ook een uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie bij de GGD.

Wat gebeurt er als er nog vaccins over zijn?

Als er alsnog vaccin overblijft dan kan de huisarts overleggen met andere praktijken in de buurt. Dit kan alleen als de vaccins binnen 6 uur worden toegediend. Bij vaccins in ongeopende flacons, kan de huisarts het RIVM benaderen zodat zij kunnen organiseren dat de vaccins ergens anders worden ingezet of de huisarts kan ze bewaren voor de tweede prik mits de houdbaarheidstermijn van het vaccin dit toelaat.