Wat moet ik weten over vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin?

Mensen geboren in 1960 of eerder kunnen veilig een prik met AstraZeneca blijven krijgen. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin. Het kabinet volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad. Die stelt dat dit veilig kan omdat risico’s op gezondheidsschade door corona bij 60-plussers veel groter is dan het risico op de gemelde zeer zeldzame bijwerkingen van ernstige trombose met een laag aantal bloedplaatjes. Ook worden de bijwerkingen tot op heden vooral gezien bij mensen geboren in 1961 of later.

Vrijdagmiddag 2 april 2021 werd het vaccineren met AstraZeneca van mensen geboren in 1961 of later uit voorzorg al stilgelegd. Bij mensen geboren in 1960 of eerder ging het prikken door.

De Gezondheidsraad adviseert ook dat wie al een eerste keer geprikt is met AstraZeneca, zoals gepland de tweede prik kan halen. 

Waar moet ik op letten als ik onlangs gevaccineerd ben met het AstraZeneca-vaccin?

Het is heel belangrijk dat zorgverleners en mensen die gevaccineerd zijn, alert zijn op symptomen die passen bij deze specifieke combinatie van stolselvorming én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Het is belangrijk om direct medische hulp in te schakelen wanneer de volgende klachten zich voordoen na vaccinatie met AstraZeneca:

  • kortademigheid;
  • pijn op de borst of in de buik;
  • zwelling of kou in arm of been;
  • ernstige of verergerende hoofdpijn of wazig zicht;
  • aanhoudende bloeding;
  • meerdere kleine blauwe plekken, rode of paarse plekjes, of bloedblaren onder de huid.

Deze klachten treden meestal op binnen twee weken.

Vanaf wanneer wordt er weer geprikt met het AstraZeneca-vaccin bij mensen geboren in 1960 of eerder?

Het prikken van mensen die geboren zijn in 1960 of eerder is afgelopen week niet stopgezet. Alleen bij de GGD’en is een aantal afspraken verzet om spillage te voorkomen. Mensen geboren in 1960 of eerder worden dus nog steeds gevaccineerd bij de huisartsen. De GGD’en zullen zo snel mogelijk de afgezegde afspraken weer inplannen. Mensen ontvangen een SMS voor het inplannen van de nieuwe afspraak.

Ik heb al 1 prik met AstraZeneca gehad

Hoe gaat het nu verder met mijn 2e prik?

Alle mensen die al een 1e prik met AstraZeneca hebben gehad, krijgen ook hun 2e prik met AstraZeneca. Het geboortejaar maakt hierbij niet uit. Dat is ook het advies van de Gezondheidsraad. 

Mijn afspraak voor een eerste prik met het AstraZeneca-vaccin is afgezegd

Mijn afspraak voor een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin is afgezegd, wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. Er wordt contact met u opgenomen om een nieuwe afspraak in te plannen. Mensen geboren in 1961 of later, krijgen een ander vaccin dan AstraZeneca. Welk vaccin zij krijgen staat in de vaccinatieplanning.

AstraZeneca en de vaccinatieplanning

Kan ik voor een ander vaccin kiezen dan AstraZeneca?

Nee, het is door de schaarste van de vaccins niet mogelijk om zelf een ander vaccin te kiezen.

Ik ben geboren in 1961 of later, maar heb geen bezwaar tegen het AstraZeneca-vaccin. Kan ik deze toch (versneld) krijgen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Wat gebeurt er met de overblijvende AstraZeneca-vaccins? Voor welke groepen komen deze vaccins nu (eventueel versneld) beschikbaar?

Het AstraZeneca-vaccin wordt ingezet voor de groep mensen geboren in 1960 of eerder. Het vaccin wordt ook ingezet voor alle tweede prikken van de mensen die al een 1e prik met AstraZeneca hebben gehad.

Welke gevolgen heeft het stoppen met AstraZeneca voor de vaccinatieplanning?

Het streven blijft dat in de tweede helft van mei alle mensen geboren in 1960 of eerder en mensen met hoog medisch risico hun eerste coronavaccinatie hebben gekregen. En dat iedereen die dat wil, medio juli ten minste 1 keer gevaccineerd is tegen het coronavirus.

Ander vaccin voor aantal groepen

Bepaalde groepen mensen krijgen een ander vaccin dan AstraZeneca, volgens het advies van de Gezondheidsraad. Dit zijn de groepen waar het om gaat:

  • De huisartsen vaccineren nu ook mensen uit de hoog-risicogroepen: de mensen met het syndroom van Down, morbide obesitas (BMI>40), en de niet-mobiele mensen met neurologische aandoeningen met aangetaste ademhaling, zoals ALS en Duchenne.
  • Een grote groep zorgmedewerkers en zorgverleners in de langdurige zorg kon de afgelopen weken een afspraak maken bij de GGD.
  • Afgelopen weken hebben ook de ziekenhuizen 39.500 vaccins gekregen voor zorgmedewerkers in de directe COVID-19 zorg. Een deel van deze vaccins is al gebruikt. Waar dat nog niet gebeurd is, bekijkt het RIVM met de ziekenhuizen hoeveel vaccins nog nodig zijn voor de groep mensen geboren in 1961 of later.
  • De intramurale ggz vaccineert op dit moment medewerkers en cliënten. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin.

Welk vaccin deze groepen krijgen staat vermeld in de vaccinatieplanning.

Minimaal 4 weken tussen 2 prikken

Mensen die het AstraZeneca vaccin krijgen, kunnen eerder een tweede vaccinatie krijgen. De Gezondheidsraad adviseert om het interval in de bijsluiter aan te houden Daarin staat dat de 2e prik 4 tot 12 weken na de 1e prik moet worden gegeven. Nu steeds meer vaccins geleverd worden, kan de tijd tussen de eerste en tweede prik worden ingekort tot minimaal 4 weken. Huisartsen, GGD’en en instellingen hoeven niet meer 12 weken te wachten met het geven van de 2e prik.

Moet ik zelf de GGD of huisarts bellen om mijn afspraak te vervroegen?

De GGD zal de afspraken die zijn gepland na 21 juni vervroegen. U krijgt hierover bericht.

Als u een eerste prik heeft gekregen bij de huisarts, in een GGZ instelling of ziekenhuis dan wordt u geïnformeerd mocht er iets voor u wijzigen in de planning voor de tweede prik.

Welke gevolgen heeft het vervroegen van de tweede prik voor de vaccinatieplanning?

Naar verwachting zal eind juli het grootste deel van de 60-64 jarigen en zorgmedewerkers een tweede vaccinatie hebben gekregen. Zij zijn hierdoor tot vier weken eerder volledig gevaccineerd.