Eisen aan financiële verslagen

De financiële verslaggeving van beursvennootschappen moet voldoen aan wettelijke eisen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt hierop toezicht.

Internationale afspraken jaarrekeningen

De International Accounting Standards (IAS) (in het Engels) is de internationale standaard voor jaarrekeningen. Bedrijven en beleggers kunnen hiermee de resultaten van een onderneming beoordelen. Europese bedrijven met een beursnotering moeten de IAS gebruiken.

Toezicht op financiële verslaggeving

De AFM houdt toezicht op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde bedrijven. Bedrijven moeten hun verslagen, met een accountantsverklaring, aanbieden bij het Loket AFM. Elk jaar stelt de AFM een onderzoeksprogramma op. Hierin komen bijvoorbeeld ongeregeldheden en klachten van beleggers aan bod.

Accountantsverklaring

Beursgenoteerde bedrijven moeten hun verslagen door een accountant laten controleren.

In Richtlijn 2013/34/EU staat hoe de accountantsverklaring eruit moet zien.

Richtlijn 2014/56/EU stelt daarnaast eisen aan de accountant. Voorschriften uit deze richtlijnen staan in Nederland in:

  • Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  • Wet toezicht accountantsorganisaties
  • Besluit toezicht;
  • accountantsorganisaties (Bta).

De EU-Verordening nr. 537/2014 eist wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang.

De AFM houdt toezicht op de kwaliteit van accountants.