Melden van zeggenschap en kapitaal

Beursgenoteerde bedrijven moeten aangeven hoeveel kapitaal en stemmen beleggers hebben in het bedrijf. Zij moeten dit melden aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Openheid over zeggenschap en kapitaalbelang

Beleggers kunnen alleen goede keuzes maken op de aandelenmarkt als iedereen dezelfde informatie heeft. Daarom moeten bedrijven koersgevoelige informatie zo snel mogelijk algemeen bekend maken. En moeten beleggers en bedrijven openheid geven over hun kapitaalbelang en zeggenschap. Het gaat onder meer om de volgende informatie:

  • Een overzicht van alle grote transacties in de aandelen van het bedrijf.
  • Veranderingen in uitstaand kapitaal.
  • Het aantal en de soort aandelen waarin het kapitaal is verdeeld.
  • De stemmen die op de aandelen uitgebracht kunnen worden.

Meer dan 3% aandelen melden

Neemt een belegger een belang in een beursgenoteerd bedrijf van 3% of meer? Dan moet hij dit direct melden bij de AFM. Ook moet een belegger melding doen als zijn belang boven of onder een drempelwaarde komt. Deze drempelwaarden zijn 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95%.

Digitaal Loket en openbaar register AFM

De bedrijven kunnen hun melding doen bij het Digitaal loket van de AFM.

Alle meldingen verwerkt het AFM in een openbaar register van meldingen.