Openbare biedingen op bedrijven

Bieders die een overnamebod uitbrengen op een ander bedrijf, moeten zich houden aan een aantal regels.

Proces van openbare biedingen

Een bieder moet een overnamebod eerst aankondigen via een openbare mededeling. Vervolgens brengt hij zijn bod officieel uit door een biedingsbericht te publiceren. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet het biedingsbericht vooraf goedkeuren.

Op de website van de AFM leest u wat de procedures zijn bij het proces van openbare biedingen.

Besluit openbare biedingen (Bob)

In het Besluit openbare biedingen (Bob) staat welke informatie in een biedingsbericht moet staan. In het Bob staat ook welke voorwaarden er verder gelden voor een overnamebod. Bijvoorbeeld over de termijn waarbinnen een bieder zijn bod gestand moet doen.