Prospectus verplicht

Bedrijven mogen alleen effecten aanbieden als zij een goedgekeurde prospectus openbaar maken. Het prospectus geeft informatie over de aangeboden effecten.

Onderdelen van het prospectus

Beleggen in effecten (zoals aandelen en obligaties) brengt risico's met zich mee. Het prospectus geeft beleggers de mogelijkheid deze risico's in te schatten. En zo met volledige kennis van zaken beleggingsbeslissingen te nemen. In het prospectus legt het bedrijf onder meer uit:

  • waarom het bedrijf effecten wil uitgeven (bijvoorbeeld voor een overname of een investering);
  • hoeveel effecten worden uitgegeven;
  • wat de nominale waarde van de effecten is;
  • om welke soort effecten het gaat (bijvoorbeeld obligaties, termijncontracten, opties of aandelen);
  • wanneer de inschrijvingsdatum ingaat en sluit;
  • wanneer de stortingsdatum is;
  • welke risico's gepaard kunnen gaan met de aangeboden effecten.

Goedkeuring prospectus

In Nederland moet de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het prospectus goedkeuren.

Is het prospectus al goedgekeurd door een toezichthouder uit een ander EU-land? Dan geldt die goedkeuring voor de hele EU.

Vrijstelling van de prospectusplicht

Er is een aantal vrijstellingen van de prospectusplicht. Bijvoorbeeld als:

  • effecten aan minder dan 150 personen per lidstaat worden aangeboden;
  • de waarde van het aangeboden effect minimaal € 100.000 is;
  • de totale tegenwaarde van de aanbieding minder dan € 2,5 miljoen is.

Als bedrijven effecten aanbieden met een vrijstelling, moeten zij een vrijstellingsvermelding van de prospectusplicht hebben.