Toezicht op accountants

De accountantsverklaring is een oordeel over het jaarverslag van een bedrijf. Beursvennootschappen zijn verplicht om hun verslagen door een accountant te laten controleren. Accountants moeten kunnen aantonen dat zij onafhankelijk zijn en genoeg kwaliteit hebben. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op accountantorganisaties.

Een accountantsverklaring is voor beleggers de enige manier om te bepalen of een financieel verslag betrouwbaar is. Zij moeten dus kunnen vertrouwen op de vakbekwaamheid en onafhankelijkheid van de accountant.

Onafhankelijk publiek toezicht op accountants

De AFM voert onafhankelijke, publiekelijke controles uit op accountants die een verklaring afgeven. Als het nodig is, spreekt de AFM de accountants aan op hun gedrag.

Meldplicht benoeming accountant

Organisaties van openbaar belang moeten de AFM melden welke accountant(sorganisatie) zij willen benoemen. Dit moeten zij doen voordat zij de opdracht geven aan de accountant.