Toekomst accountancysector

Accountants vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Ze controleren de financiële jaarrekening van bedrijven en organisaties. Dit is van cruciaal belang voor beleggers, crediteuren en andere belanghebbenden. De overheid neemt maatregelen om de kwaliteit van de accountantscontroles te verbeteren.

Onderzoek Commissie Toekomst Accountancysector

De Commissie Toekomst Accountancysector heeft in 2019 onderzocht hoe de kwaliteit van accountantscontroles kan worden verbeterd. Te vaak zijn accountants in het verleden in de fout gegaan bij het controleren van jaarrekeningen. De commissie sprak uitvoerig met de sector en deed wetenschappelijk onderzoek.

Lees het rapport Vertrouwen op Controle van de Commissie Toekomst Accountancysector.

Maatregelen om kwaliteit accountantscontroles te verbeteren

Op grond van de adviezen van de Commissie komt de overheid nu met een pakket aan maatregelen. Deze maatregelen zijn zowel voor grote als kleine accountantskantoren goed uitvoerbaar en ook de accountant als individu kan er goed mee uit de voeten.

Wat gaat er veranderen voor accountants?

  • Er komen 20 maatregelen: acht voor nader onderzoek en twaalf om de kwaliteit van de controles verder te verbeteren.
  • Een kwartiermaker wordt aangesteld om alle betrokkenen om tafel te brengen en houdt zicht op de voortgang en uitvoering van de maatregelen.
  • Van accountants wordt verwacht dat ze actief meedenken. En dat ze best practices en suggesties voor verbetering met elkaar delen.