Nader Rapport wetsvoorstel adviesrecht gemeente bij schuldenbewind

Minister Dekker stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) over het wetsvoorstel voor wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel richt zich op een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden.

Nader Rapport wetsvoorstel adviesrecht gemeente bij schuldenbewind (PDF | 15 pagina's | 247 kB)

Bijlagen