Beloningen in de Regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren blijven ongewijzigd voor 2018

In de Regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren is bepaald dat indexering van de beloningen eens per 3 jaar plaatsvindt, tenzij het indexeringspercentage met betrekking tot 1 jaar hoger is dan 1% of lager is dan -1% (zie artikel 13 van de Regeling beloning).

Het indexeringspercentage voor 2018 is berekend op 0,7225 % en valt hiermee binnen de genoemde bandbreedte. De beloningen in de Regeling beloning blijven daarom ongewijzigd voor 2018.