Cybercrime

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Omdat ons leven zich meer en meer digitaal afspeelt, neemt ook de kans op online criminaliteit toe. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft als taak Nederland weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen en werkt hierin samen met politie en justitie, de inlichtingendiensten en bedrijven. Het kabinet wil daarnaast cybercriminaliteit bestrijden. Bijvoorbeeld door politie en justitie meer bevoegdheden te geven en cybercrime zwaarder te straffen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland