Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Omdat ons leven zich meer en meer digitaal afspeelt, neemt ook de kans op online criminaliteit toe. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft als taak Nederland weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. Hierin werkt het NCSC samen met politie en justitie, de inlichtingendiensten en bedrijven. Het kabinet wil daarnaast cybercrime bestrijden door politie en justitie meer bevoegdheden te geven. En door cybercrime zwaarder te straffen.