Beantwoording Kamervragen over bericht dat Huawei investeert in technologie voor etnische profilering Oeigoeren

Minister Kaag beantwoordt vragen over het bericht dat Huawei in technologie investeert voor de etnische profilering van Oeigoeren.