De hackbevoegdheid in de praktijk. Een empirisch onderzoek naar de uitvoering van de bevoegdheid tot het heimelijk en op afstand binnendringen in geautomatiseerd werk

Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport evalueert de Wet computercriminaliteit III 5 jaar na de inwerkingtreding.

De hackbevoegdheid in de praktijk. Een empirisch onderzoek naar de uitvoering van de bevoegdheid tot het heimelijk en op afstand binnendringen in geautomatiseerd werk (PDF | 215 pagina's | 1,6 MB)