De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van zorgpartijen. Het gaat hierbij om het voorkomen van (duurdere) zorg, zorg dichterbij mensen thuis en het vervangen van zorg door andere zorg, zoals e-health. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt het initiatief en wil de partijen in de praktijk bij elkaar brengen.