Vliegbasis De Peel weer in gebruik

Defensie wil vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. Een van de redenen is de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld. Daarom moet Defensie meer oefenen en trainen. Het aantal militaire vluchten neemt daardoor toe. Deze wil Defensie verspreiden over meerdere vliegbases. De heropening van vliegbasis De Peel is op zijn vroegst in 2021.

Luchthavenbesluit

Om weer te kunnen vliegen vanaf De Peel, bereidt Defensie een zogenoemd luchthavenbesluit voor. Het opnieuw in gebruik nemen van De Peel gebeurt in samenwerking met betrokken provincies, gemeenten en omwonenden.

Geef uw mening

U kunt bijvoorbeeld uw mening geven over de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit document dient als basis voor een rapport dat de effecten op het milieu beschrijft.

Zie ook

Verantwoordelijk