Vliegbasis De Peel weer in gebruik

Defensie wil vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. De heropening van De Peel is op zijn vroegst in 2021.

Waarom wordt De Peel heropend?

Door de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld moet Defensie meer oefenen. Het aantal militaire vluchten neemt daardoor toe. Maar door de sluiting van de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg heeft Defensie slechts weinig ruimte om het aantal vluchten uit te breiden. Alle vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Daarom is heropening van vliegbasis De Peel gewenst.

Luchthavenbesluit

Om weer te kunnen vliegen vanaf De Peel, bereidt Defensie een zogenoemd luchthavenbesluit voor. 
Het luchthavenbesluit beschrijft:

  • welke activiteiten op de luchthaven worden uitgevoerd;
  • welke vliegtuigen, helikopters, drones etc. mogen vliegen;
  • hoe vaak en wanneer er gevlogen mag worden;
  • welke beperkingen er gelden. Bijvoorbeeld voor woningbouw en hoogbouw en andere activiteiten vlakbij de luchthaven.  

Effecten voor het milieu  

Voor het luchthavenbesluit moet Defensie ook de effecten voor het milieu in kaart brengen. Dat gebeurt in een milieueffectrapportage.  De milieueffectrapportage beschrijft welke gevolgen de voorgenomen activiteiten hebben voor het milieu en voor omwonenden. 

Concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau 

De Concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau bevat de basis voor het milieueffectrapport. Op 27 juni 2019 heeft de minister van Defensie deze concept-notitie naar de Tweede Kamer gestuurd. De concept-notie ligt tot 21 augustus 2019 ter inzage, zodat iedereen de kans krijgt om op de plannen te reageren. 

Geef uw mening

U kon tot woensdag 21 augustus uw mening geven over de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau