Veelgestelde vragen over heropening van vliegbasis De Peel

Gaat Defensie ook ’s nachts vliegen op De Peel?

Militaire vliegtuigen mogen ook ’s nachts vanaf De Peel gaan vliegen. Defensie wil de mogelijkheid hebben om de vliegbasis tussen 00.00 en 07.00 uur te gebruiken bij oefeningen, bij reddings- en opsporingsacties en als dat operationeel dringend noodzakelijk is. 

Jaarlijks mogen 1.800 militaire vliegtuigen opstijgen en landen op De Peel (3.600 vliegbewegingen). Nachtvluchten tellen zwaarder. Dus ’s avonds en ’s nachts vliegen betekent minder vliegbewegingen in totaal.

Gaat Defensie in de toekomst meer ruimte claimen om te mogen vliegen?

Nee. De staatssecretaris sluit dat in haar brief aan de Tweede Kamer van 12 juni 2019 nadrukkelijk uit. Wel is het zo dat de ligging van de geluidscontouren nog iets kunnen verschuiven, vooral om woonkernen te ontzien. 

Gaan AWACS-vliegtuigen ook op De Peel vliegen?

Er zijn geen plannen om AWACS-vliegtuigen gebruik te laten maken van vliegveld De Peel.

Kan ik met financiële steun van Defensie geluidsisolerende maatregelen nemen in mijn woning? 

Eigenaren van woningen die dichtbij de vliegbasis liggen (binnen de 40Ke-contour) krijgen een aanbod van Defensie om hun woning te isoleren. Ze ontvangen dit aanbod zodra het Luchtvaartbesluit een feit is. 

Voor nieuwe huizen binnen de 40 Ke-contour moet de bouwvergunning maatregelen bevatten voor extra geluidsisolatie. 

Op dit moment gaat Defensie er vanuit dat er minder dan 100 huizen binnen de 40 Ke-contour komen te liggen. 

Mag De Peel wel heropenen na de uitspraak van de Raad van State over aanpak stikstof? 

De Raad van State haalde op 29 mei 2019 een streep door de nationale aanpak van stikstof in kwetsbare natuurgebieden (Programma Aanpak Stikstof/PAS). De uitspraak van de Raad van State over het PAS kan ook gevolgen hebben voor de plannen met de vliegbasis. De Rijksoverheid overlegt met belangenorganisaties (boeren, aannemers) over oplossingen.

Wat betekenen de plannen van Defensie voor de werkgelegenheid en economie in het gebied?

Defensie verwacht een kleine stijging van het aantal Defensiemedewerkers – militairen en burgers – dat op de Luitenant-generaal Bestkazerne werkt. Sommige werknemers zullen in de regio komen wonen. 

Voor investeringsprojecten gelden aanbestedingsregels die weinig ruimte laten voor een gericht regionaal werkgelegenheidsbeleid.

Wanneer gaat de heropening van De Peel van start?

Vliegbasis De Peel wordt verbouwd zodra de vergunningen rond zijn. Daarvoor moet het Luchtvaartbesluit in werking treden, wat waarschijnlijk eind 2021 gebeurt. Als eerste wordt dan de start- en landingsbaan vernieuwd. 

In de tussentijd komen er geen extra vluchten op De Peel. De basis wordt alleen gebruikt voor oefeningen met helikopters en voor militairen die gevechtsvliegers vanaf de grond naar doelwitten begeleiden (zogenoemde forward air controllers). 

Hoe word ik als omwonende betrokken bij de besluitvorming rondom vliegveld De Peel? 

Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen vanaf september naar de openbare overleggen tussen de Rijksoverheid, provincies en gemeenten over geluidshinder. Betrokken overheden overleggen in de Commissie Overleg en Voorlichting over Milieu (COVM). De COVM geeft gevraagd en ongevraagd advies over geluidsoverlast rond militaire vliegbases. 

In die COVM zitten vertegenwoordigers van de 2 provincies en van de 10 gemeenten rondom de luchthaven. Iedere gemeente wordt gevraagd 2 vertegenwoordigers te sturen: één namens de gemeente zelf en één namens de omwonenden van die gemeente.

Tot 21 augustus 2019 kon u reageren op de notitie die de basis is voor het milieueffectrapport (MER). Volgend jaar kort voor de zomer is het milieueffectrapport af. Defensie organiseert dan opnieuw publieksbijeenkomsten. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de plannen voor de vliegbasis De Peel, stuur dan een mail aan Defensie.

Hoe intensief gaat Defensie gebruik maken van De Peel?

In de milieueffectrapportage worden verschillende varianten doorgerekend. In de maximale variant zullen elk jaar 12 jachtvliegtuigen in totaal 1800 keer opstijgen en landen. Dat zijn dus 3600 vliegbewegingen per jaar. Deze vliegbewegingen vinden 3 keer per jaar plaats gedurende een periode van ongeveer 6 weken. 

Als ook helikopters en Hercules-toestellen komen oefenen, dan gaat dat af van de genoemde ruimte voor jachtvliegtuigen. 

De 3600 vliegbewegingen vinden in principe overdag plaats. Vliegen in de avond en nacht is toegestaan, maar telt zwaarder. Dus als er avond- en nachtvluchten gaan plaatsvinden, betekent dit minder vliegbewegingen in totaal.