Deltaprogramma - werk in uitvoering

Van sommige maatregelen uit het Deltaprogramma is de (voorbereiding van de) uitvoering al begonnen. Het gaat om plannen die al bestonden, maar later onderdeel zijn geworden van het Deltaprogramma.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma is grotendeels afgerond. Inmiddels is een nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma begonnen. Dit programma moet waterkeringen verbeteren die volgens de nieuwe regels niet goed meer zijn. De eerste plannen van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma staan in het Deltaprogramma. Diverse projecten zijn al in uitvoering. Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben de leiding bij de uitvoering.

Versterking Afsluitdijk

De Afsluitdijk is in 2006 afgekeurd, omdat de dijk volgens de regels niet sterk genoeg meer is. Het kabinet heeft daarom besloten om de Afsluitdijk sterker te maken. Ook komen er extra pompen in de dijk. Die kunnen meer water uit het IJsselmeergebied naar zee pompen als het waterniveau in het IJsselmeergebied teveel stijgt. De werkzaamheden starten in 2017. Het project Afsluitdijk moet in 2021 klaar zijn.

Zwakke schakels in duinen en dijken

In 2003 deed Rijkswaterstaat onderzoek naar alle duinen en dijken langs de kust. Toen bleek dat die duinen en dijken niet voldoen aan de eisen uit de Waterwet. Er waren 10 plekken (zogenaamde zwakke schakels) die Rijkswaterstaat moest versterken. Het project is onderdeel van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprograma en het grootste deel is klaar.

Ruimte voor de Rivier en Maaswerken

Voor de Rijntakken en de Bergsche Maas is het programma Ruimte voor de Rivier opgezet. De Rijntakken zijn delen van:

  • de IJssel;
  • de Waal;
  • de Lek;
  • de Nederrijn.

Na voltooiing van dit programma kan de Rijn 16.000 kubieke meter water per seconde veilig afvoeren naar zee. Dit wordt gemeten op de plek waar de Rijn bij Lobith ons land binnenkomt. Het programma bestaat uit 34 projecten. Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten werken hier samen aan. Zij leveren de projecten op tussen 2013 en 2019. Vrijwel alle projecten zijn klaar. De waterveiligheidsmaatregelen uit het laatste project worden uiterlijk in 2019 opgeleverd.

In het Maasdal vinden de Maaswerken plaats. Dit gebeurt in de Zandmaas en de Grensmaas. De Maaswerken moeten een betere bescherming tegen hoogwater opleveren. Daarnaast moeten de Maaswerken ook zorgen voor verbetering van de natuur en verbeteringen voor de scheepvaart. De Maaswerken bestaan uit 52 projecten. Enkele zijn inmiddels afgerond.

Zandsuppletie en 'zandmotor'

Opspuiting van zand maakt de kust sterker. Dit gebeurt bij het proefproject de zandmotor. Aan de kust tussen Ter Heijde en Kijkduin is een grote hoeveelheid zand gestort. Door wind, golven en stroming moet het zand zich langzaam over de kust verspreiden. Daar zorgt het voor bescherming tegen de stijging van de zeespiegel. De zandmotor wordt gemonitord. In september 2016 zijn de deelresultaten bekendgemaakt tijdens een congres. In 2021 volgen de definitieve resultaten.

Zie ook