Deltawet, Deltacommissaris en Deltafonds

In de Deltawet staat dat er jaarlijks een Deltaprogramma moet worden geschreven. Ook regelt de wet de instelling van de Deltacommissaris en het Deltafonds.

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma zorgt ervoor dat Nederland:

  • goed is beschermd tegen overstromingen;
  • goed is aangepast aan extreme klimaateffecten;
  • een goede zoetwatervoorziening heeft.

Deltacommissaris

In de wet staat ook dat er een Deltacommissaris moet zijn. De Deltacommissaris voert de regie over het opstellen en uitvoeren van het Deltaprogramma. Alle informatie en adviezen staan op de website Deltacommissaris.nl.

Deltafonds

Voor de maatregelen van het Deltaprogramma bestaat een apart fonds in de Rijksbegroting: het Deltafonds. Met dat fonds wordt de uitvoering van het Deltaprogramma betaald.

Tot en met 2032 heeft het Deltafonds een gemiddelde omvang van ongeveer € 1,25 miljard per jaar. Daarvan is ruim 55% beschikbaar voor investeringen. En bijna 45% is nodig voor organisatiekosten en het reguliere beheer en onderhoud.