Deltawet, Deltacommissaris en Deltafonds

In de Deltawet staan alle afspraken over het Deltaprogramma. Het Deltaprogramma bevat de plannen voor de waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Aan het hoofd van het Deltaprogramma staat de Deltacommissaris. De Deltacommissaris betaalt de plannen met het Deltafonds.

Eisen aan het Deltaprogramma

De afspraken over het Deltaprogramma staan in de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening:

  • Elk jaar op Prinsjesdag krijgt het parlement het nieuwe Deltaprogramma.
  • De plannen in het Deltaprogramma beschermen Nederland tegen hoogwater.
  • De plannen in het Deltaprogramma zorgen voor voldoende zoetwater.
  • In het Deltaprogramma staat een planning en een overzicht van de kosten.

Rol Deltacommissaris

In de Deltawet staat ook de rol van de Deltacommissaris. De Deltacommissaris stelt jaarlijks het Deltaprogramma op voor het kabinet en voert het Deltaprogramma uit. Alle informatie en adviezen staan op de website Deltacommissaris.nl.

Deltafonds: de financiën van het Deltaprogramma

Voor de maatregelen van het Deltaprogramma is er een apart fonds in de Rijksbegroting: het Deltafonds. Het is bedoeld om de onderzoeken en maatregelen van het Deltaprogramma mee te betalen. Ieder jaar is daarvoor ongeveer € 1 miljard beschikbaar. Voor 2017 is ongeveer 66% daarvan beschikbaar voor investeringen in vooral waterveiligheid, maar ook zoetwatervoorziening. Het overige is voor beheer, onderhoud en organisatiekosten en enkele tientallen miljoenen hiervan voor investeringen in waterkwaliteit.