Deltawet, Deltacommissaris en Deltafonds

In de Deltawet staat dat er jaarlijks een Deltaprogramma moet worden opgesteld. Het Deltaprogramma zorgt ervoor dat Nederland goed is beschermd tegen overstromingen, goed is aangepast aan extreme klimaateffecten en kan beschikken over een goede zoetwatervoorziening. In de wet is ook vastgelegd dat er een deltacommissaris moet zijn om de regie te voeren over het opstellen en uitvoeren van het Deltaprogramma. De Deltawet voorziet verder in een Deltafonds om het Deltaprogramma mee te financieren.

Eisen aan het Deltaprogramma

De afspraken over het Deltaprogramma staan in de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening:

  • Elk jaar op Prinsjesdag krijgt het parlement het nieuwe Deltaprogramma.
  • De plannen in het Deltaprogramma beschermen Nederland tegen hoogwater.
  • De plannen in het Deltaprogramma zorgen voor voldoende zoetwater.
  • De plannen in het Deltaprogramma zorgen voor de aanpassing van onze delta aan de klimaatverandering.
  • In het Deltaprogramma staat een planning en een overzicht van de kosten.

Rol Deltacommissaris

In de Deltawet staat ook de rol van de Deltacommissaris. De Deltacommissaris stelt jaarlijks het Deltaprogramma op voor het kabinet en voert het Deltaprogramma uit. Alle informatie en adviezen staan op de website Deltacommissaris.nl.

Deltafonds: de financiën van het Deltaprogramma

Voor de maatregelen van het Deltaprogramma bestaat een apart fonds in de Rijksbegroting: het Deltafonds. Met dat fonds wordt de uitvoering van het Deltaprogramma betaald. Tot en met 2032 heeft het Deltafonds een gemiddelde omvang van ongeveer € 1,25 miljard per jaar. Daarvan is ruim 55% beschikbaar voor investeringen. En bijna 45% is nodig voor organisatiekosten en het reguliere beheer en onderhoud.