Deltawet, Deltacommissaris en Deltafonds

In de Deltawet staat dat er jaarlijks een Deltaprogramma moet worden geschreven. Ook regelt de wet de instelling van de Deltacommissaris en het Deltafonds.

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma zorgt ervoor dat Nederland:

  • goed is beschermd tegen overstromingen;
  • goed is aangepast aan extreme klimaateffecten;
  • een goede zoetwatervoorziening heeft.

Deltacommissaris

In de wet staat ook dat er een Deltacommissaris moet zijn. De Deltacommissaris heeft de leiding over het opstellen en uitvoeren van het Deltaprogramma. Alle informatie en adviezen staan op de website Deltacommissaris.nl.

Deltafonds

Voor de maatregelen van het Deltaprogramma is er geld gereserveerd in de Rijksbegroting: het Deltafonds. Met dat geld wordt de uitvoering van het Deltaprogramma betaald.

Tot en met 2032 heeft het Deltafonds een gemiddelde grootte van ongeveer € 1,25 miljard per jaar. Daarvan kan ruim 55% gebruikt worden voor investeringen. En bijna 45% is nodig voor organisatiekosten en het normale beheer en onderhoud.