Documenten - Deltaprogramma

120 documenten over Deltaprogramma

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Natuurverkenning Grote Rivieren

In vervolg op de Natuurambitie Grote Wateren is een verkenning gemaakt voor de grote rivieren. Het ministerie van Economische...

Publicatie | 18-07-2017

Kamerbrief over uitkomsten bestuurlijk overleg over dijkversterking bij Uitdam en Durgerdam van 5 juli 2017

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van het bestuurlijk overleg over de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-07-2017

Kamerbrief met reactie op brief Spaargaren en Vroege over Markermeerdijken

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt haar reactie op de brief van de ingenieurs Vroege en Spaargaren naar de Tweede Kamer....

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2017

Kamerbrief met uitgebreide reactie evaluatie Deltawet

Minister Schultz van Haegen (IenM) geeft in haar brief aan de Tweede Kamer een uitgebreide reactie op de evaluatie van het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-12-2016

Kamerbrief over extra bijdrage 1e fase Marker Wadden

Minister Schultz van Haegen (IenM) schrijft aan de Tweede Kamer dat zij 3 miljoen euro extra bijdraagt voor de 1e fase Maerker...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-12-2016

Kamerbrief over stand van zaken waterveiligheid en waterkwaliteit 14 november 2016

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken ten aanzien van diverse...

Kamerstuk | 07-11-2016

Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater tussen overheden, maatschappelijke organisaties en...

Rapport | 07-11-2016

Rapport 'Beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidprogramma's'

Het rapport bevat een tussentijdse evaluatie van de waterveiligheidsprogramma's Hoogwaterbeschermingsprogramma-2, Maaswerken en...

Rapport | 07-11-2016

Beantwoording Kamervragen wijzigingen van de begrotingsstaten Infrastructuur en Milieu, Infrastructuurfonds en Deltafonds 2015 (voorjaarsnota)

Antwoorden van minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Mansveld (IenM) op de feitelijke vragen over de wijzigingen van...

Kamerstuk | 22-06-2015

Cumulatieve effecten van externe ingrepen voor de zoetwatervoorziening in de 21e eeuw

Dit onderzoek verkent de cumulatieve effecten van een aantal fysieke ingrepen en ontwikkelingen op de zoetwateropgave.

Rapport | 09-06-2015