Documenten - Deltaprogramma

14 documenten over Deltaprogramma

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Ontvang de laatste documenten over dit onderwerp

Kamerbrief met reactie op verzoek om informatie over zeespiegelstijging

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) reageert op het verzoek van het Kamerlid Van Raan (PvdD). Het Kamerlid had verzocht om ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2018

Afvoerverdeling Rijntakken na 2050

Het water dat bij Lobith via de Rijn ons land binnenkomt wordt volgens vaste regels verdeeld over de riviertakken. In het ...

Rapport | 14-05-2018

Kamerbrief met beantwoording feitelijke vragen Deltaprogramma en Deltafonds 2018

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stuurt de Tweede Kamer een brief met de beantwoording van de feitelijke ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-11-2017

Natuurverkenning Grote Rivieren

In vervolg op de Natuurambitie Grote Wateren is een verkenning gemaakt voor de grote rivieren. Het ministerie van Economische ...

Publicatie | 18-07-2017

Kamerbrief over uitkomsten bestuurlijk overleg over dijkversterking bij Uitdam en Durgerdam van 5 juli 2017

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van het bestuurlijk overleg over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-07-2017

Kamerbrief met reactie op brief Spaargaren en Vroege over Markermeerdijken

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt haar reactie op de brief van de ingenieurs Vroege en Spaargaren naar de Tweede Kamer. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2017

Kamerbrief met uitgebreide reactie evaluatie Deltawet

Minister Schultz van Haegen (IenM) geeft in haar brief aan de Tweede Kamer een uitgebreide reactie op de evaluatie van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-12-2016

Kamerbrief over extra bijdrage 1e fase Marker Wadden

Minister Schultz van Haegen (IenM) schrijft aan de Tweede Kamer dat zij 3 miljoen euro extra bijdraagt voor de 1e fase Maerker ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-12-2016

Kamerbrief over stand van zaken waterveiligheid en waterkwaliteit 14 november 2016

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken ten aanzien van diverse ...

Kamerstuk | 07-11-2016

Rapport 'Beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidprogramma's'

Het rapport bevat een tussentijdse evaluatie van de waterveiligheidsprogramma's Hoogwaterbeschermingsprogramma-2, Maaswerken en ...

Rapport | 07-11-2016

Ga naar