Thema's en gebieden van het Deltaprogramma

Het Deltaprogramma bestaat uit de thema’s waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Daarnaast zijn er 8 geografische gebieden.

Generieke thema’s Deltaprogramma

 • Waterveiligheid 
  Maatregelen, onderzoeken en projecten om Nederland te beschermen tegen overstromingen.
 • Zoetwater 
  Maatregelen, onderzoeken en projecten voor de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland.
 • Ruimtelijke adaptatie
  Maatregelen, onderzoeken en projecten om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.

Gebieden Deltaprogramma

In alle delen van Nederland zijn maatregelen nodig om overstromingen, watertekorten en extreme hitte en droogte te voorkomen. Het Deltaprogramma werkt de maatregelen uit in 8 geografische gebieden:

 • Kust
  Onderzoekt hoe de overheid Nederland de komende eeuw kan beschermen tegen de zee.
 • Waddengebied
  Onderzoekt welke maatregelen nodig zijn voor een veilig Waddengebied bij stijging van de zeespiegel.
 • Rivier Rijn 
  Bekijkt hoe de rivier de Rijn steeds grotere hoeveelheden water kan afvoeren.
 • Rivier Maas
  Bekijkt hoe de waterveiligheid kan worden vergroot en het stroomgebied ruimtelijk en economisch kan worden mee-ontwikkeld.
 • IJsselmeergebied
  Onderzoekt de mogelijkheden van een flexibele waterhoogte in het IJsselmeer. Hiermee verbetert de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening.
 • Rijnmond-Drechtsteden
  Bekijkt hoe het gebied veilig en leefbaar blijft bij stijging van de zeespiegel. De rivieren moeten dan meer water afvoeren.
 • Zuidwestelijke Delta
  Onderzoekt hoe de regio veilig en leefbaar blijft bij stijging van de zeespiegel. De rivieren moeten dan meer water afvoeren.
 • Hoge Zandgronden
  Onderzoekt hoe de regio voldoende zoetwater houdt als het weinig regent. En hoe het zoete water zuiniger te gebruiken is.