Afschrift brief ProDemos bij rapport monitorcommissie

Aanbiedingsbrief van ProDemos aan de minister van Binnenlandse Zaken bij het rapport over de voortgang van het integraal verbeterplan ‘Huis op orde’ uit mei 2020

Afschrift brief ProDemos bij rapport monitorcommissie (PDF | 2 pagina's | 133 kB)