Kamerbrief bij rapport externe monitoring verbeterplan ProDemos

Minister Ollongren biedt de Tweede Kamer het rapport aan van de extern uitgevoerde monitoring van de voortgang van het integraal verbeterplan van ProDemos. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Kamerbrief bij rapport externe monitoring verbeterplan ProDemos (PDF | 2 pagina's | 133 kB)

ProDemos is een kenniscentrum voor democratie en rechtsstaat dat burgers wil betrekken bij de politiek.