Kamerbrief over stand van zaken uitvoering motie onderzoek radicalisering en politieke polarisatie

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en voorgenomen uitvoering van de motie-Segers c.s. (Kamerstuk 35 788, nr. 136) die een onderzoek verzoekt door een breed samengestelde commissie naar de ontwikkeling van radicalisering en politieke polarisatie.

Kamerbrief over stand van zaken uitvoering motie onderzoek radicalisering en politieke polarisatie (PDF | 2 pagina's | 120 kB)