Overzichten financiering politieke partijen 2014

Elke politieke partij in de Eerste en/of Tweede Kamer moet elk jaar een financieel overzicht sturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dit financiële overzicht staan alle giften aan de partij en haar neveninstellingen (zoals jongerenorganisaties en wetenschappelijke instituten). Ook geeft het een overzicht van alle schulden. Dit zijn de stukken over 2014.

Giften aan en schulden van politieke partijen en hun neveninstellingen in 2014

 • Overzicht van schulden van politieke partijen en hun neveninstellingen in 2014
  Het overzicht bevat de naam en het adres van de geldverstrekkers.
 • Overzicht van giften aan politieke partijen en hun neveninstellingen in 2014
  Het overzicht bevat de naam en de woonplaats van de gevers.

Financiële verslagen over 2014 van politieke partijen

In het financiële verslag staan de inkomsten en uitgaven van de politieke partij. Het bevat een overzicht van ontvangen subsidies en giften, andere inkomsten, de vermogenspositie en de schulden.

 • Financieel verslag VVD 2014

 • Financieel verslag PvdA 2014
 • Financieel verslag PVV 2014

 • Financieel verslag CDA 2014

 • Financieel verslag SP 2014

 • Financieel verslag GroenLinks 2014

 • Financieel verslag D66 2014

 • Financieel verslag ChristenUnie 2014

 • Financieel verslag Partij voor de Dieren 2014

 • Financieel verslag 50PLUS 2014

 • Financieel verslag SGP 2014
 • Financieel verslag OSF 2014