Wat verwachten jongeren van de democratie? En begrijpen jongeren en bestuurders elkaar?

Onderzoek naar de perceptie en beleving van jongeren enerzijds en bestuurders anderzijds op het thema democratie en democratische waarden, zoals inspraak, participatie en vertegenwoordiging.