Voortgangsrapportage Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde

De adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde doet onderzoek naar polarisatie en radicalisering en het effect daarvan op de Nederlandse democratie. Dit is een tussenrapportage op de thematiek en de oplossingsrichtingen waarop de adviescommissie zich verder gaat verdiepen.

Voortgangsrapportage Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde (PDF | 12 pagina’s | 230 kB)