Besluit Wob-verzoek overeenkomst met 'Stem op een Vrouw'

Besluit op een verzoek om de overeenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de stichting 'Stem op een Vrouw' over het Netwerkevent vrouwen in de politiek 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).