Kamerbrief over rapport 'Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid'

Minister Hoekstra (BZ), minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het advies ‘Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Kamerbrief over rapport 'Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid' (PDF | 4 pagina's | 230 kB)