Besluit Wob-verzoek Dienstenrichtlijn en marktvergunningen

Besluit op een verzoek om informatie over de gevolgen van de Dienstenrichtlijn voor bestaande en nieuwe (nog te verlenen) marktvergunningen en standplaatsvergunningen uit 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit (PDF | 9 pagina's | 20,3 MB)

Lijst van documenten (PDF | 4 pagina's | 37 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 114 pagina's | 8,9 MB)