Kamerbrief beantwoording verzoek over flankerend beleid Wet verbod pelsdierhouderij

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer met een reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over flankerend beleid Wet verbod pelsdierhouderij.