Kamerbrief over het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten

Staatssecretaris Dijksma EZ) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor
Economische Zaken over het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij.