Methode beoordeling huis- en hobbydieren ter inzage

Niet elke diersoort is geschikt om door particulieren te worden gehouden. Diersoorten die als huis- of hobbydier gehouden kunnen worden vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, dier- en volksgezondheid, komen op een lijst te staan. Allereerst wordt dit gedaan voor zoogdieren, later volgen ook de vogels, reptielen en amfibieën. Wetenschappers hebben een methode ontwikkeld om objectief te kunnen toetsen of een zoogdier geschikt is als huis- of hobbydier. Deze methode ligt nu zes weken ter inzage voor commentaar.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat er een lijst komt met zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën die door elke particulier gehouden kunnen worden. Na de inzageperiode van de voorgestelde methoden gaat de Beoordelingscommissie Huis- en Hobbydieren de 249 in Nederland gehouden zoogdieren beoordelen. Op basis van deze risicobeoordeling besluit minister Schouten welke soorten in Nederland door een ieder mogen worden gehouden. De verwachting is dat de lijst met huis- en hobbydieren de eerste helft 2019 verschijnt.