Moet mijn paard een paardenpaspoort hebben?

Het paardenpaspoort is een identiteitsbewijs voor paarden, pony's en ezels binnen de Europese Unie. Het is geen eigendomsbewijs. Alle paarden moeten een eigen paspoort hebben met bijbehorende chip. De chip wordt ingebracht in de hals van het dier.

Medische behandelingen paard in paspoort

In het paardenpaspoort staan de medicijnen die het paard krijgt. Als eigenaar geeft u in het paspoort ook aan of het dier wel of niet geslacht mag worden.

Paardenpaspoort aanvragen en geldigheid

U kunt een paardenpaspoort aanvragen bij een paspoort uitgevende instantie. Een overzicht met paspoort uitgevende instanties in Nederland vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Een in Nederland geldig paardenpaspoort is uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) of erkend stamboeken.

Chipnummer en registratie paard

Paarden moeten een chip hebben. Op de website van de RVO.nl kunt u met het chipnummer controleren of het dier een paspoort heeft. Ook kunt u zien welke instantie het paspoort heeft uitgegeven en waar het paard is geregistreerd.

Paard zonder paspoort of chip

Heeft uw paard geen paspoort of geen chip? Dan bent u als houder in overtreding. Ook als u niet de eigenaar bent. U kunt daarvoor een boete krijgen. Als u een paard vervoert of stalt, wordt u als houder beschouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor handelaren en pensionstallen.