Positioneren in het stelsel van proefdierbescherming - evaluatieonderzoek naar het NCad over de jaren 2016-2021

Het doel van deze evaluatie is om een breed beeld te vormen van de eerste jaren van het bestaan van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad): hoe het Comité uitvoering geeft aan haar wettelijke taken en hoe belangrijke ketenpartners de taakuitvoering van het NCad waarderen.

Positioneren in het stelsel van proefdierbescherming - evaluatieonderzoek naar het NCad over de jaren 2016-2021 (PDF | 46 pagina's | 1,7 MB)